Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Aktuality z města a úřadu


Stránka

Černošice vyvěsily vlajku na podporu Ukrajiny


Tisková zpráva

22. 11. 2014 v Černošicích

Město Černošice

 

Černošice vyvěsily vlajku na podporu Ukrajiny

         Z iniciativy místních zastupitelů byla dnes, 22. listopadu 2014, na Městském úřadě Černošice vyvěšena ukrajinská vlajka.

         Přesně rok od zahájení demonstrací na Ukrajině a zároveň u příležitosti výročí sametové revoluce považují zastupitelé za důležité vyjádřit se k současnému vývoji ve východní Evropě a k postojům některých oficiálních představitelů ČR.

         Naším cílem je vyjádřit symbolickou podporu samostatné, nezávislé, územně celistvé a demokratické Ukrajině, nesouhlas s ostudnými výroky prezidenta ČR k ukrajinské krizi a rozhořčení nad změnou zahraničně-politického kursu ČR.

         Naší motivací je alarmující skutečnost, že i po svévolné a protiprávní anexi ukrajinského Krymu se ruské vedení přes opačné proklamace aktivně podílí na další eskalaci napětí na východě Ukrajiny. Rusko aktivně ohrožuje nejen celistvost území Ukrajiny, ale i její samotnou existenci jako nezávislého státu. Děje se tak navzdory tomu, že se Ruská federace v roce 1994 v rámci tzv. Budapešťského memoranda smluvně zavázala být garantem územní celistvosti Ukrajiny.

         Vyvěšením vlajky na černošické radnici vyjadřujeme svoji podporu Ukrajině v její velmi složité situaci způsobené agresivní politikou Ruské federace.

         Černošičtí zastupitelé také s velkým znepokojením pozorují odklon zahraniční politiky České republiky od idejí listopadu 1989 a období prezidenta Václava Havla.

         Za velmi nebezpečné a zcela nepřijatelné považují zastupitelé vršení zkreslených a účelových tvrzení, ke kterému v poslední době dochází z úst prezidenta republiky Miloše Zemana a některých dalších oficiálních představitelů. Reálná situace na východní Ukrajině, evidentní porušování psaných i nepsaných dohod ze strany Ruska a pošlapávání lidských i mezinárodních práv, jemuž na Ukrajině napomáhají, nesmějí být prezidentem České republiky zlehčovány, překrucovány ani popírány.

         Starosta Filip Kořínek k tomu doplňuje „Považuji za velmi důležité, aby se Česká republika opět vrátila k tomu, že boj za svobodu a lidská práva je prvořadou prioritou.

         Ukrajinská vlajka bude na černošickém úřadě vyvěšena po dobu jednoho měsíce.

         Vyzýváme ostatní obce a města, aby se k tomuto symbolickému gestu připojily.

 

 

V Černošicích dne 22.11.2014


22. 11. 2014 Zobrazit méně

Přestěhování Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Praha-západ

Přestěhování Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Praha-západ

13. 11. 2014 Zobrazit více

Usnesení rady města k situaci v základní škole

Rada města přijala v úterý 11.11.2014 usnesení k situaci v Základní škole

12. 11. 2014 Zobrazit více

Zvoleno nové vedení města

Zvoleno nové vedení městaVčerejší ustavující zasedání zastupitelstva zvolilo většinou 14 hlasů nové vedení města v tomto složení: starosta: Filip Kořínek (Věci černošické), místostarosta: Petr Wolf (TOP 09), dalších 5 členů rady: Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice), Milena Paříková (VČ), Lenka Kalousková (VČ), Karel Müller (VČ), Tomáš Kratochvíl (VČ).

7. 11. 2014 Zobrazit více

Uzavírka železničního přejezdu do ul. Kazínská od 3.11.2014 do 6.11.2014

uzavírka železničního přejezdu do ul. Kazínská od 3.11.2014 do 6.11.2014

3. 11. 2014 Zobrazit více

Uzavírka Dr. Janského úsek Masopustní nám. - Rumunská

Od 23. 10. 2014 bude uzavřen úsek ulice Dr. Janského od Masopustního náměstí po Rumunskou ulici z důvodu pokračování rekonstrukce ulice. Pro obyvatele tohoto úseku a firmy, které zde sídlí, bude umožněn provizorní průjezd rekonstruovaným úsekem. Vjezd do areálu firem s č.p. 953 a 954 (Aquaconsult, Gematest, Rumpold a další na této adrese) bude umožněn z Masopustního náměstí. Pro ostatní dopravu bude platit dopravní omezení s vyznačením zákazu vjezdu. Prosíme všechny občany o včasné přeparkování automobilů - od 8:00 hodin dne 23.10. bude zahájeno frézování vozovky. V případě jakýchkoliv dotazů související se stavbou se prosím obraťte na Ing. Jaroslava Boráka, tel.: 777 676 842, který pro město vykonává technický dozor nad prováděním této akce.

21. 10. 2014 Zobrazit více

Konečný termín rekonstrukce Dr. Janského posunut

Poskytovatel dotace (ROP) souhlasil s posunem termínu dokončení prací v ulici Dr. Janského do 30.4.2015. Důvodem je pozdní zahájení stavby způsobené komplikacemi jedné stavební firmy, která podala návrh na přezkoumání zakázky k ÚOHS. Z důvodu blížícího se zimního období je termín posunut na konec dubna. V případě příznivých klimatických podmínek budou práce dokončeny dříve. Komunikace v úseku od Srbské po Masopustní náměstí bude nejpozději od 1.11. provizorně zprovozněna pro všechna vozidla vyjma autobusu (vozovka bude upravena recyklátem).

16. 10. 2014 Zobrazit více

Parkoviště u nádraží Černošice - Mokropsy bude otevřeno od 22.9.

Od pondělí 22.9. bude zprovozněna i severní část nového parkoviště v ulici Zdeňka Lhoty. Od pondělí je možné na parkoviště přijíždět z obou stran - od ulice Dr. Janského i od ul. Říční. Uzavřena zůstane z důvodu probíhající výstavby chodníku pouze část komunikace Zdeňka Lhoty v úseku od ulice Nádražní po ul. Ukrajinskou. Průjezd je však možný přes novou vozovku parkoviště v severní části.

19. 9. 2014 Zobrazit více

Uzavírka Dr. Janského od ul. Srbské po Zdeňka Lhoty od 22.9.

Od pondělí 22.9. bude z důvodu pokračování výstavby dešťové kanalizace uzavřen další úsek ulice Dr. Janského, a to od křižovatky se Sbskou a Rumunskou ulicí ke křižovatce s ulicí Zdeňka Lhoty. Prosíme občany, aby respektovali dopravní značení. Za dopravní omezení se omlouváme.

19. 9. 2014 Zobrazit více

Začíná rekonstrukce černošického jezu

Začíná rekonstrukce černošického jezu

16. 9. 2014 Zobrazit více

Stránka