Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ostatní, různé - návrhy, školky, volby, úz. plán aj.


 

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok 

Stránka

dobrý den, rád bych se informoval, kde na vašich stránkách najdu nabídky volných, pracovních míst - pokud jsou zrovna. Na ÚP Praha západ jsem obdržel informaci, že snad jsou u vás nějaká, volná místa a rád bych se přihlásil do VŘ. Děkuji a jsem s pozdravem Beza

Dobrý den,

aktuální nabídka volných pracovních míst je vyvěšena na úřední desce (mesto/uredni-deska/), a to pod tématem "Výběrová řízení na volná pracovní místa", po jehož rozbalení se Vám objeví aktuálně vyhlášená výběrová řízení.

S pozdravem,

Martin Šebek, 1. 2. 2017
Dobry den, rada bych se zeptala, kdo rozhoduje o vysi skolneho v cernosickych skolkach. A na zaklade ceho je vyse skolneho stanovena? Zarazi me, ze skolne je o desitky procent vyssi nez napr. v Praze (napr. Praha 4, Praha 7). Dekuji

Dobrý den,

stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

2.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání.

a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitel mateřské školy na období každého školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě v MŠ nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí vedoucí učitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

c) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období celého školního roku.

d) Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

e) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

f) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady na poskytování školního stravování.

g) Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok.

 

Stručně řečeno tedy výši úplaty stanovuje ředitel MŠ na základě skutečných neinvestičních nákladů školy, přičemž nejvyšší možná úplata nesmí přesáhnout   50%  průměrných měsíčních neinvestičních nákladů.


S pozdravem

Lenka Kalousková, radní pro oblast školství, 22. 10. 2016
Dobrý den, zasílám návrh "vybavení" parku Berounka. 2,3 venkovní pevné grily a u toho stoly s lavicema a 2 fotbalové brány. Aneb víkendová relaxační zóna :-). Jana Jasková

Děkujeme za návrhy!

O umístění 2 stolů je již rozhodnuto, jsou zakoupeny, jen se ještě ladí jejich přesné umístění a dlažba pod nimi.
O venkovním pevném grilu ani fotbalových branách jsme zatím neuvažovali, ale vezmeme v potaz. Gril by možná byl trochu v rozporu s tím, že město vyhlásilo výzvu k podávání nabídek na provozování občerstvení v tomto místě (neměli bychom mu hned začít brát potenciální zákazníky).
Co se týče fotbalových bran, zvážíme nákup přenosných branek. Pevně umístěné by mohly vadit některým způsobům využití sportparku (městské slavnosti apod.). Snad by ty přenosné někdo neodnesl až za hranice města...

Ještě jednou děkujeme, vítáme každý nápad.

Filip Kořínek, starosta, 14. 10. 2016
Doslechla jsem se, že v Mokropsích je již dlouho volný starý objekt s více místnostmi. V jeho části bydlí jedna rodina.Jedna charitativní společnost hledá něco takového pro aktivity v oblasti psychického a fyzického rozvoje, i pro bydlení seniorek. Prosím o sdělení adresy objektu, jeho velikosti a kam poslat návrh využití . S díky a pozdravy doc D. Puchnarová, Dobřichovice.

Jedná se zřejmě o tzv. Mokropeský statek, ale informace je mírně nepřesná. V majetku města je zde část budovy bývalého statku, kde jsou tři byty - všechny aktuálně mají své nájemce. Dále je zde stará zděná budova v dezolátním stavu a mezi nimi dvůr...

O budoucím využití objektu není rozhodnuto. Na posledním zasedání černošického zastupitelstva se projednával návrh jednoho zájemce o využití pro sociální a zdravotní služby. Zastupitelstvo rozhodlo, že k prodeji prozatím nepřistoupí, protože není dostatečně ujasněné, jaké budoucí využití by pro město bylo největším přínosem - a do prodeje jen kvůli finančnímu výnosu nejsme v tuto chvíli tlačeni. Zastupitelstvo pověřilo radu města vedením širší diskuze.

Ve středu 19.10. v 17:00 proběhne v prostoru Mokropeského statku veřejné setkání, resp. společná návštěva. Tolik shrnutí stavu pro případ, že v dotazu opravdu byl myšlen tento objekt.

S pozdravem,

Filip Kořínek, 25. 9. 2016
Dobrý den, můžete mi prosím poradit emailovou adresu, kam můžu směřovat své podněty případně stížnosti na pracoviště Podkalská? Děkuji Lenka Schönfeld

Dobrý den,

veškeré podněty či stížnosti bez rozdílu, kterého pracoviště se týkají, můžete zasílat na emailovou adresu elektronické podatelny, tedy podatelna@mestocernosice.cz

S pozdravem,

 

Martin Šebek, odbor informatiky, 5. 8. 2016
Kde najdu pravidla týkající se dovolených hladin hluku v Černošicích

Dobrý den,

Černošice nemají samostatně stanovené hladiny hluku. Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v §§ 30-34 tohoto zákona. Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Městská vyhláška (Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku) pouze nad rámec zákona stanovuje, že používaní hlučných strojů je povoleno pouze v pracovních dnech a v sobotu.

 

Filip Kořínek, 7. 7. 2016
Chtěla jsem se zeptat ohledně dopravního spojení pro občany Mokropes na Vráž. Mám starší rodiče, kteří oba potřebují často za svými doktory, kteří jsou již v současné době až na výjimky na Vráži. Musím je tam vozit autem, což vzhledem k pracovní době není vždy možné. Sice jede autobus z Mokropes do Černošic, kde pak čeká skoro 20min (??!!) než jede nahoru na Vráž. Ale to jen buď ráno kolem 8hod a nebo až odpoledne. Netuším kolik lidí toho využívá, protože mi to přijde trochu moc překombinovaný. Je v plánu úřadu nějaké řešení ? Vím, že nejsem jediná, stalo se mi několikrát, že jsem vezla i sousedky s malými dětmi k jejich doktorovi na Vráž. Možná je to divné, ale i v Černošicích, resp. v Mokropsích existují lidé, kteří auto nemají.Vím, že normální zdraví jedinci si na Vráž jsou schopni dojít, ale přeci jen k doktorům směřují lidé nemocní a nejdou jen k doktorům, třeba i nakoupit, nebo do lékárny...

Dobrý den,

děkujeme Vám za váš dotaz. O zřízení nové autobusové linky či přidání dopoledních spojů nyní neuvažujeme. Vaši rodiče mohou pro přepravu k lékaři využít jednak Seniorbus, nebo služby Handicap-transport, mají–li průkaz ZTP/P nebo ZTP anebo se mohou obrátit na naší terénní pečovatelskou službu, která je k lékaři a zpět dopraví. Podrobnosti naleznete pod těmito odkazy:

Informace k Seniorbusu: e_download.php?file=data/faq/odpoved1380_1.pdf&original=seniorbus_jizdni_rad_do_IL_listopad_2015.pdf

Služba Handicap-transport http://handicap-transport.cz/  (ceník v rámci Pražské integrované dopravy)

Terénní pečovatelská služba Domu s pečovatelskou službou Černošice, která poskytuje dopravu i doprovod k lékaři: http://www.dpscernosice.cz/clanky/terenni-pecovatelska-sluzba/

Jiří Jiránek, vedoucí OISM, 24. 6. 2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak tvrdá je v Černošicích voda dle molární koncentrace Ca a Mg mmol/l? Děkuji za odpověď!
Dobrý den,
 
hodnota vápníku (Ca) dle posledního protokolu o zkoušce pitné vody je 124 mg/l. Hodnota hořčíku (Mg) je 28 mg/l.
Jiří Jiránek, Odbor investic a správy majetku, 15. 4. 2016
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda lze na stránkách najít co možná nejaktuálnější rozbor pitné vody, která je dodávána do Mokropes (ulice Dr.Janského). Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
 
rozbory pitné vody nejsou uveřejňovány na webových stránkách. Voda dodávaná do jednotlivých domácností v Černošicích je smíchaná z pěti zdrojů ve vlastnictví města a vody dodávané vodovodním přivaděčem vedoucím z Prahy, který dodává vodu z vodního díla Želivka. Protokol o zkoušce provedený akreditovanou laboratoří dne 2.3.2016 naleznete zde.

Jiří Jiránek, Odbor investic a správy majetku, 29. 3. 2016
Dobrý den, nebylo by možné umístit ve Sportparku Berounka nějaké houpačky a kolotoč? Děti se zde pravidelně chtějí houpat na cvičebních strojích pro dospělé a já jim musím vždy vysvětlovat, že tyto "houpačky" nejsou pro děti. Jednoduchý kolotoč a dvě malé, nebo jedna dvouramenná houpačka by se sem jistě vešly a děti, kterých tu okolo chodí na procházky mnoho, by měly jistě velikou radost. Děkuji Bláhová

Dobrý den,

děkujeme za podnět, budeme jej mít na paměti při budoucích úvahách o dalším rozvoji tohoto místa, resp. celé lokality od jezu až po chatovou osadu.

Filip Kořínek, 24. 3. 2016

Stránka