Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volby prezidenta České republiky


 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky na 12. a 13. ledna 2018. Rozhodnutí o vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č. 275/2017. Případné II. kolo se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby prezidenta České republiky.

Další informace k volbám naleznete na webových stránkách:

 

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz/voličské průkazy, a to i pro případné II. kolo volby.

Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 28. prosince 2017.

O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do středy 10. ledna 2018 do 16:00 hodin pro I. kolo volby, nebo do středy 24. ledna 2018 pro případné II. kolo volby na pracovišti Riegrova 1209, Černošice, v přízemí, kancelář č. 2 - Eva Řehořová.

Žádost v listinné nebo elektronické podobě, podána doručením obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hod. a to:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče.

Pro případné II. kolo volby je lhůta pro podání v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky voliče stanovena do pátku 19. ledna 2018 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se správní poplatek nevybírá.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017 voličský průkaz:

  • předá osobně voliči
  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu

 

Volby v zahraničí

Při volbě prezidenta republiky je možnost hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených erárním konzulárním úředníkem. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018-v-zahranici.aspx

 

Platnost občanského průkazu

Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá platný občanský průkaz, je možné si na odboru občansko správních a dopravně správních činností na MěÚ v Podskalské 19, Praha 2, tel. 601 378 507 (otevřeno po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.

 

Přenosné volební schránky

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat městský úřad (případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o hlasování do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici).  Budou k Vám vysláni 2 členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Podmínkou je, že volič se nachází v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky můžete zasílat na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo tel. 221 982 530, 607 015 369.

Telefonní spojení do jednotlivých okrskových volebních komisí ve správním obvodu pověřeného úřadu Černošice.

Kontakty ve dnech voleb - Městský úřad, Krajský úřad Středočeského kraje, Český statistický úřad a Ministerstvo vnitra.

Další informace  najdete na úřední desce.

Za tuto stránku odpovídá L. Jochová.