Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Oznámení o zveřejněných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rozpočet města na rok 2018

Informace zveřejňované podle § 11 odst. (4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou zveřejněny v úplné podobě na internetových stránkách města  v odkazu Rozpočet.

Jedná se o tyto dokumenty:

  • schválený rozpočet města na rok 2018 

Rozpočet schválilo zastupitelstvo města na zasedání dne 29. 11. 2017 pod číslem usnesení Z/26/9/2017.

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru a rozpočtáře na adrese pracoviště finančního odboru, a to V Horce 185 v Černošicích kdykoli v hodinách pro veřejnost. Mimo tuto dobu tamtéž po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 221 982 510.

Vyvěšeno: 29. 12. 2017

Datum sejmutí: 31. 1. 2019

Zodpovídá: Ing. Jana Ullrichová

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět