Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Připravené projekty / žádosti o dotace


 

 

Viz též Strategické záměry

 

Pro informaci viz také: Neúspěšné žádosti o dotace - odložené projekty

 

Informace k jednotlivým projektům

Bezpečné chodníky v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Bude podána nová žádost o dotaci prostřednictvím programu MS2014+

Stručný popis projektu:
Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční a rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího chodníku v ulici Dr. Janského v Černošicích. Projekt umožní přístup ke 4 přechodům pro chodce, 9 místům pro přecházení a 1 autobusové zastávce. Projekt také zlepší přístup k zastávce železniční dopravy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MMR ČR, Integrovaný regionální operační program

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 8 113 000,- Kč


 

Termíny realizace projektu:

Předpokládaný termín realizace projektu je v roce 2018.

projekt chodníku Dr. Janského

projekt chodníku Říční

Atletický ovál s venkovními hřišti, letní divadlo / letní třída

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Atletický ovál s venkovními hřišti, letní divadlo / letní třída - žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 29.8.2013, č. programu 133 310  (Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky) - žádost neúspěšná
 • Atletický ovál s multifunkčním hřištěm a venkovním fitness - nová žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 28. 1. 2016 - v rámci programu možnost požádat pouze o projekt sportoviště - žádost neúspěšná
Stručný popis projektu
Projekt předpokládá výstavbu nového sportovního venkovního areálu v Černošicích, který bude tvořit atletický ovál o délce 250 m. Uvnitř oválu bude vybudováno víceúčelové hřiště  pro míčové hry, v okrajích další sektory pro různé atletické disciplíny a venkovní fitness vč. hlediště zabudovaného do přírodního svahu
 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 36 600 000,- Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín realizace projektu je v roce 2017 - 2018.
 

Mateřská škola Husova ulice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Mateřská škola Husova ulice
 • První žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.8.2013 - žádost neúspěšná, další žádosti v podrobnostech viz níže
Stručný popis projektu
Projekt předpokládá výstavbu nové mateřské školy v Husově ulici se třemi kmenovými učebnami o celkové kapacitě 72 dětí, tělocvičnu a učebnu pro zájmové aktivity
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - podáno 17. 12. 2015

Název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

číslo programu: 133 310

podpora max. 70 % z uznatelných nákladů (požádáno o 30 mil. Kč)

2. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, IROP - podáno 21. 4. 2016

Výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

podpora max. 95 % z uznatelných nákladů (požádáno o cca 43 930 tis. Kč)

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 59 940 000,- Kč
Požadovaný příspěvek :          43 930 000,- Kč
Spoluúčast města:    16 010 000,- Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín zahájení fyzické realizace projektu ve druhé polovině roku 2017 a dokončení do konce roku 2018.
 

Zateplení budovy ZŠ černošice, Mokropsy - budova C

Stručný popis projektu

Projekt předpokládá kompletní zateplení budovy s jídelnou základní školy včetně výměny oken za účelem dosažení úspor ve spotřebě energií, zejména energie na vytápění.
 
Předpokládané náklady celkem:
Náklady celkem: 6 413 904 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín realizace projektu v roce 2017. 

Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.9.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0./0.0/16_055/0001957
Stručný popis projektu
V rámci projektu má být rekonstruován dvůr hasičské zbrojnice. Stávající povrch má být nahrazen novým, který bude odpovídat technickým parametrům pro danou zátěž, které je vystaven. S nákupem nových vysokotonážních zásahových vozidel stávající zpevněné plochy neodpovídají nárokům provozu hasičské zbrojnice.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 36
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 2 630 000,-Kč
Požadovaný příspěvek :          2 360 000,-Kč
Spoluúčast města:   270 000, Kč
Termíny realizace projektu:
Žádost o dotaci byla zamítnuta. Předpokládá se znovu-podání žádosti přibližně v září - říjnu 2017.


Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Roztoky
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne 8.11.2016.
 • Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0002556
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování tří územních studií veřejných prostranství - pořizovaných podle stavebního zákona, pro prostranství Roztoky - Žalov, Roztoky - Vstup a Roztoky - Nábřeží. Na základě těchto územních studií lze koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 605 000,-Kč
Požadovaný příspěvek :        544 500,-Kč
Spoluúčast města:   60 500,-Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín fyzické realizace projektu 1. 4. 2017 až 20. 12. 2018.

Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství obce Čisovice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne (připravováno)
 • Registrační číslo projektu: 
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování územní studie soustavy veřejných prostranství (pořizovaných dle stavebního zákona) pro obec Čisovice ve správním obvodu ORP Černošice (Středočeský kraj). Na základě zpracované studie bude možné koncepčně řešit důležitá veřejná prostranství s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 463 309,00 Kč
Požadovaný příspěvek :        416 978,10 Kč
Spoluúčast města:   46 330,90 Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín fyzické realizace projektu 1. 7. 2017 až 24. 5. 2018.

Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie veřejných prostranství Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne (připravováno)
 • Registrační číslo projektu: 
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování územní studie...
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  Kč
Požadovaný příspěvek :         Kč
Spoluúčast města:    Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín fyzické realizace projektu  (připravováno).

Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Zpracování územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
 • Žádost o podporu podána na řídící orgán dne (připravováno)
 • Registrační číslo projektu: 
Stručný popis projektu
Projekt má za cíl zpracování územní studie krajiny...
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program /IROP/, výzva č. 9
Náklady celkem (předpokládané), výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem:  Kč
Požadovaný příspěvek :        Kč
Spoluúčast města:  Kč
Termíny realizace projektu:
V případě získání dotace je předpokládaný termín fyzické realizace projektu (připravováno).
Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková