Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Odložené projekty, neúspěšné žádosti o dotaci


 

 

Informace k jednotlivým projektům

Bezpečné chodníky v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 • Bezpečné chodníky v Černošicích 
 • CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000786
 • žádost o dotaci podána prostřednictvím programu MS2014+ dne 28.4.2016
 • žádost o dotaci byla zamítnuta

Stručný popis projektu:
Projekt řeší vybudování nového chodníku v ulici Říční a Zdeňka Lhoty a rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího chodníku v ulici Dr. Janského v Černošicích. Projekt umožní přístup ke 4 přechodům pro chodce, 9 místům pro přecházení a 1 autobusové zastávce. Projekt také zlepší přístup k zastávce železniční dopravy. Účelem stavby je zajištění bezbariérovosti chodníků.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MMR ČR, Integrovaný regionální operační program, výzva č. 18- Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy- SC 1.2 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

Náklady celkem: 9 285 848,97 Kč
Požadovaný příspěvek: 8 171 807,37 Kč
Spoluúčast města: 1 114 041,60 Kč


 

 

Termíny realizace projektu:

Předpokládaný termín realizace projektu je v roce 2017.

projekt chodníku Dr. Janského

projekt chodníku Říční

projekt chodníku Zdeňka Lhoty

Vybudování venkovních toalet u Základní školy Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Vybudování venkovních toalet u Základní školy Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na MAS Karlštejnsko dne 3.2.2014 do Programu rozvoje venkova, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby Karlštejnska
Stručný popis projektu
V rámci projektu budou vybudovány venkovní bezbariérové toalety u Základní školy Černošice o rozměrech 16 m2.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
MAS Karlštejnsko, Programu rozvoje venkova, Fiche č. 2 - Občanské vybavení a služby Karlštejnska
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 900 400,-Kč
Způsobílé náklady: 463 029,-Kč
Nezpůsobilé náklady: 437 371,-Kč
Požadovaný příspěvek :           370 423,-Kč

Spoluúčast města (nezpůsobilé +10% ze způsobilých nákladů):

  529 977, Kč

 

Poznámka: Na tento projekt se v roce 2015 podařilo získat dotaci z programu Ministerstva financí a bude realizován v roce 2016.

Oprava schodiště u ZUŠ Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava schodiště u ZUŠ Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
Projekt počítá s kompletní opravou venkovního schodiště, při které budou ubourány jednotlivé stupně schodiště, očištěna a nově odizolována schodišťová deska. Nově budou vyzděny schodišťové stupně a schodišťové zídky, vydlážděny prostory podest. Dále dojde k opravě původního zábradlí.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Kultury a obnovy památek
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 199 639 Kč
Požadovaný příspěvek :           150 000Kč
Spoluúčast města:    49 639 Kč

 

Opakovaná žádost o dotaci byla v roce 2016 úspěšná.

Oprava komunikací V Mýtě a Lermontova po živelní události v červenci 2011 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava komunikací V Mýtě a Lermontova po živelní události v červenci 2011
 • Pořadové číslo : 67307
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR („MMR ČR“) dne 9. 11. 2011 
 • Dne 23.12. 2011byla žádost o dotaci zamítnuta.
Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci je oprava dvou místních komunikací, které byly poškozeny následkem intenzivních dešťů v červenci 2011. Rekonstrukce komunikací bude zahrnovat zhotovení nového asfaltového povrchu včetně konstrukčních vrstev o celkové ploše 1301 m2 v ulici V Mýtě a 308 m2 v ulici Lermontova.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Dotační titul – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011, podprogram       117D91200.
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 3 492 367,- Kč
Požadovaný příspěvek 2 444 000,- Kč
Spoluúčast města 1 048 367,- Kč
Odkazy na doplňující informace:

Oprava komunikací Mostecká a Chebská po přívalových deštích v červenci 2011 

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava komunikací Mostecká a Chebská po příval. deštích v 7/2011
 • Pořadové číslo: 67308
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR („MMR ČR“) dne 9. 11. 2011. 
 • Dne 23. 12. 2011 byla žádost o dotaci zamítnuta.
Stručný popis projektu:
Předmětem žádosti o dotaci je oprava dvou místních komunikací, které byly poškozeny následkem intenzivních dešťů v červenci 2011. Rekonstrukce obou komunikací bude zahrnovat zhotovení nového asfaltového povrchu včetně konstrukčních vrstev o celkové ploše 474 m2  v ulici Mostecká a 701 m2 v ulicic Chebská.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Dotační titul – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011, podprogram: 117D91200.
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 1 968 729,- Kč
Požadovaný příspěvek: 1 378 000,- Kč
Spoluúčast města:    590 729,- Kč
Odkazy na doplňující informace:

 Oprava komunikace Berounská poškozené nadměrnými dešti v červenci 2011

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oprava komunikace Berounská poškozené nadměrnými dešti 7/2011
 • Pořadové číslo: 67309
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR („MMR ČR“) dne 9. 11. 2011. 
 • Dne 23. 12. 2011 byla žádost o dotacizamítnuta.
Stručný popis projektu:

Předmětem žádosti o dotaci je oprava místní komunikace, která byla poškozena následkem intenzivních dešťů v červenci 2011. Rekontsrukce komunikace bude zahrnovat zhotovení nového asfaltového povrchu včetně konstrukčních vrstev o celkové ploše 1 835 m2.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Dotační titul – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011, podprogram: 117D91200.
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast (bez DPH):
Náklady celkem: 3 070 073,- Kč
Požadovaný příspěvek: 2 149 000,- Kč
Spoluúčast města:    921 073,- Kč
Odkazy na doplňující informace:

 Oranžové hřiště pod základní školou

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oranžové hřiště pod základní školou
 • Dne 9.5.2012 byla žádost o dotaci Sparvní radou Nadace Čez zamítnuta.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu bude vybaveno nefunkční hřiště v ulici Pod školou. Hřiště bude vybaveno 12 kusy herních prvků: dvojhoupačka, malovací tabule Čmáralka, lanovka Vampírka, sestave hrádek Bobšík, trojhrazda, přeskakovací tyče (3 kusy), lavička s opěrkou (4 kusy). Pro město Černošice je důležitá zodpovědnost k životnímu prostředí, z tohoto důvodu byly vybrány herní prvky vyráběné z přírodních materiálů od společnosti Tomovy parky,s.r.o. Všechny vybrané herní prvky mají certifikát norem ČSN EN 1176, které zaručují bezpečnost pro děti.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Nadace Čez

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem 751 691,- Kč
Nadace ČEZ 751 691,- Kč

 

Zvýšení bezpečností pěší dopravy - bezbariérové chodníky pro ZŠ Mokropsy a MŠ Pod Ptáčnicí v Černošicích

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:

 

 • Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - bezbariérové chodníky pro ZŠ Mokropsy a MŠ Pod Ptáčnicí v Černošicích
 • Dne 3. 7. 2012 byla žádost o dotaci zamítnuta.
Stručný popis projektu:

Projekt předpokládá výstavbu nových pěších komunikací včetně přechodů v ulici Pod Ptáčnicí a K Lesíku. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy a zpřístupnění pěší dopravy osobám se sníženou mobilitou v centru lokality Černošice - Mokropsy v okolí areálu základní školy, mateřské školy, železniční a autobusové zastávky.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond dopravní infrastruktury

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
 Náklady celkem 1 132 146,96 Kč
 Požadovaný příspěvek 792 502,82 Kč
 Spoluúčast města 339 644,09 Kč

Oranžové hřiště pod základní školou Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Oranžové hřiště pod základní školou Černošice
 • Žádost o dotaci byla elektronicky podána na Nadaci ČEZ dne 31. 1. 2013 do grantového řízení Oranžové hřiště 2013
 • Dne 4.3.2013 byla žádost o dotaci zamítnuta.
Stručný popis projektu:

Projektem bude realizováno hřiště s herními prvky, které budou rozvíjet pohybové schopnosti dětí a podporovat interakci s ostatními dětmi.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Nadace ČEZ, grantové řízení Oranžové hřiště 2013

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
 Náklady celkem   1 800 000 Kč
 Požadovaný příspěvek 1 800 000 Kč

Rekonstrukce ulice Karlická

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Rekonstrukce ulice Karlická
 • Žádost o příspěvek podána na ROP Střední Čechy dne 4. 1. 2013 dle výzvy č. 68 (prioritní osa 15.1. doprava ,oblast podpory 1.1. regionální dopravní infrastruktura)
 • Dne 30.5.2013 město obdrželo z ROP oznámení o zamítnutí projektu z důvodu nižšího bodového ohodnocení v porovnání s ostatními předloženými žádostmi
Stručný popis projektu:

Projektem dojde k rekonstrukci ulice Karlická, včetně přilehlých chodníků, vybudování zpomalovacích prahů v křižovatkách a před vstupem do areálu mateřské školky, vybudování nového veřejného osvětlení a nových parkovacích míst u vstupu do areálu mateřské školy, vše s ohledem na zajištění zvýšené bezpečnosti chodců v lokalitě se zvlášť silným pěším provozem.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

ROP NUTS II Střední Čechy, operační program CZ.1.15, výzva č. 68

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem   6 628 642,54 Kč
Požadovaný příspěvek 4 375 973,22 Kč
Nezpůsobilé výdaje      592 817,29 Kč
Spoluúčast města 1 659 852,03 Kč

Regenerace zeleně hřiště

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Regenerace zeleně hřiště
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
V rámci projektu bude vysázena rekreační zeleň ve městě Černošice - sportpark Berounka. Bude vysázeno 50 kusů dekorativních keřů, 8 kusů jehličnanů a 5 kusů alejových stromů.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Životní prostředí a zemědělství
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 44 140 Kč
Požadovaný příspěvek :           41 933 Kč
Spoluúčast města:    2 207 Kč
 
 

 

Bruslení pro děti ze Základní školy Černošice

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Bruslení pro děti ze základní školy Černošice
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 18.12.2013
Stručný popis projektu
V rámci projektu bude podpořeno zimní bruslení pro žáky ze Základní školy. Bruslení se budou účastnit žáci prvního stupně, od druhé do čtvrté třídy.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj
Fond: Vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 112 500 Kč
Požadovaný příspěvek :           100 000 Kč
Spoluúčast města:    12 500 Kč
 

 

Za tuto stránku odpovídá Monika Formáčková