Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Projekty v realizaci


 

Informace k jednotlivým projektům

Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

Vila Tišnovských

Náklady celkem:
Předpokládané náklady celkem:

44.559.758,- Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016, o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016. 
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.


Předpokládaný termín dokončení realizace projektu je 30. 11. 2017. Předpokládaná délka realizace: 15 měsíců.

Nová radnice_bourání 

Odkazy na doplňující informace:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace

Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20) pro JSDH Černošice . Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20)
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 26.1.2016
  • HAS/CAS/026569/2016
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo vnitra ČR dne 20.4.2015
  • MV-22225/PO-IZS-2015
Stručný popis projektu
V rámci projektu bude pořízena cisternová automobilová stříkačka CAS 20 s vybavením dle technických podmínek a s úpravou pro převoz pitné vody pro JSDH Mokropsy. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj, Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, reprodukce pořární technikypro jednotky PO 2016
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 463 950 Kč
Požadovaný příspěvek :           3 500 000 Kč
Spoluúčast města:    4 963 950 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín realizace projektu v červnu 2017. Veřejná zakázka na nákup CAS 20 vypsaná dne 4. 5. 2016 byla zrušena (viz sekce veřejné zakázky). Opětovné vyhlášení proběhlo v září 2016. Dne 31.5.2017 byla CAS 20 oficiálně předána dodavatelem městu Černošice. Slavnostní předání proběhne dne 17.6.2017. 
 

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj

Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Dne 12. 12. 2016 byla podána žádost o podporu prostřednictvím programu MS2014+.
 • Dne 10. 3. 2017 byla dle požadavků poskytovatele dotace žádost doplněna. 
 • Dne 7. 4. 2017 Ministerstvo životního prostředí schválilo poskytnutí dotace, následně bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stručný popis projektu
Projekt řeší výměnu stávajícího akumulačního elektrického topení v budově ZŠ Černošice v ul. Komenského č.p.77  za nový zdroj vytápění. Jako nový zdroj bude použito plynové absorpční čerpadlo doplněné plynovým kondenzačním kotlem. Součástí výměny tepelného zdroje budou také tepelné rozvody a nová topná tělesa.
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
OPŽP ČR, operační program 05, číslo výzvy 05_16_039, název: MŽP_39. výzva, PO 5, SC 5.1, kolová
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 1 872 413,- Kč
Požadovaný příspěvek :            722 316,80 Kč
Spoluúčast města:    1 083 475,20 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpoklad červenec a srpen 2017; výběrové řízení na zhotovitele stavby se uskutečnilo koncem května 2017, v červnu se očekává uzavření smlouvy o dílo.
 
Logo

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková