Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Projekty v realizaci


 

Informace k jednotlivým projektům

Přestavba a přístavba vily Tišnovských pro potřeby městského úřadu, městské policie, městské knihovny a pošty

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Projekt bude plně hrazen z vlastních zdrojů města, resp. realizace je plánována bez dotačních zdrojů.
Stručný popis projektu:

V rámci projektu dojde k přestavbě a přístavbě vily Tišnovských v Černošicích pro potřeby městského úřadu. Po dlouhé době tak dojde k přestěhování z původní nevyhovující budovy do nových prostor, přičemž by mělo dojít mimo jiné ke sdružení některých pracovišť a dalších klíčových institucí ve městě. 

Vila Tišnovských

Náklady celkem:
Předpokládané náklady celkem:

44.559.758,- Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:
 • Výběrové řízení bylo zahájeno v červenci 2016, otevírání a hodnocení nabídek proběhlo v srpnu 2016, o výběru nejvhodnější nabídky rozhodla rada města dne 15.8.2016.
 • Vybraný dodavatel stavby: firma METALL QUATRO spol. s r.o. Smlouva o dílo byla uzavřena 14. 9. 2016. 
 • Výkon TDI a BOZP: společnost Atelier 15, s.r.o. za cenu 56.628,- Kč včetně DPH měsíčně.


Předpokládaný termín dokončení realizace projektu je 30. 11. 2017. Předpokládaná délka realizace: 15 měsíců.

Nová radnice_bourání 

Odkazy na doplňující informace:

Záměr přestavby - studie, projektová dokumentace

Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20) pro SDH Mokropsy

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Cisternová automobilová stříkačka (CAS 20)
 • Žádost o dotaci byla podána na Středočeský kraj dne 26.1.2016
  • HAS/CAS/026569/2016
 • Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo vnitra ČR dne 20.4.2015
  • MV-22225/PO-IZS-2015
Stručný popis projektu
V rámci projektu bude pořízena cisternová automobilová stříkačka CAS 20 s vybavením dle technických podmínek a s úpravou pro převoz pitné vody pro JSDH Mokropsy. 
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
Středočeský kraj, Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR, reprodukce pořární technikypro jednotky PO 2016
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 8 500 000 Kč
Požadovaný příspěvek :           3 500 000 Kč
Spoluúčast města:    5 000 000 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín realizace projektu v červnu 2017. Veřejná zakázka na nákup CAS 20 vypsaná dne 4. 5. 2016 byla zrušena (viz sekce veřejné zakázky). Opětovné vyhlášení proběhlo v září 2016. V současné době probíhá zpracování zakázky dodavatelem.
 
Středočeský kraj

Cisternová automobilová stříkačka (CAS 30) pro SDH MokropsyLogo EU

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
 • Pořízení hasičské techniky pro JSDH Černošice - Mokropsy
 • Žádost o dotaci byla podána dne 13.5.2016 prostřednictvím poradenské společnosti.
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000423
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 24.6.2016.
Stručný popis projektu
V rámci projektu je pořizována cisternová automobilová stříkačka CAS 30 s vybavením dle technických podmínek pro JSDH Mokropsy v souladu s podmínkami a pravidly výzvy za účelem výkonu činností spojených s extrémním suchem. 
 
CAS 30
Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:
EU - Evrospký fond pro regionální rozvoj, IROP, výzva č. 19
Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:
Náklady celkem: 7 747 630,00 Kč
Požadovaný příspěvek :           6 972 867,00Kč
Spoluúčast města:   774 763,00 Kč
Termíny realizace projektu:
Předpokládaný termín realizace projektu plánován dle harmonogramu v únoru 2017. Dne 21. 2. 2017 došlo k předání díla dodavatelem vysoutěženým na základě veřejné zakázky, a to společností KOBIT - THZ, s.r.o za cenu 7.681.080,- Kč. 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková