Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Strategické investiční záměry


 

Strategické investiční záměry vycházejí mj. ze strategického plánu rozvoje města, který naleznete v sekci Studie a analýzy.

 

Strategické záměry města Černošice

O realizaci bude rozhodnuto zejména dle finančních možností města, popř. dle posouzení dalších technických, majetkoprávních a jiných okolností, včetně stanovení priorit.

Viz též Připravené projekty / Projekty v realizaci / Dokončené projekty / Drobné inv. záměry

 

Vybrané hlavní projekty (odkazy na samostatné podstránky (viz nabídka vlevo)):

 

Další strategické záměry města:

 • Rozvoj a zkvalitnění centrální části Černošic a Mokropes (v návaznosti na schválení 1. změny ÚP z 07/2014 budou zpracovány samostatné urbanistické studie)
 • Rekultivace bývalé skládky "U Dubu" (zpracován projekt, budeme žádat o dotaci)
 • Příprava prodeje pozemků města v lokalitě Na Pískách (probíhá)
 • Zpětný odkup pozemku České pošty v centru Černošic (v jednání)
 • Vybudování nového městského hřbitova
 • Vybudování propustku pro pěší pod železniční tratí mezi ulicemi Dr. Janského a Zd. Lhoty (příprava PD)
 • Obnova vozového parku a stavebních strojů Technických služeb (probíhá)
 • Zkvalitnění technické vybavenosti hasičské jednotky (probíhá - v r. 2017 dvě nové CAS)
 • Repasování oken v ZUŠ
 • Výměna osvětlení v sále v ZUŠ
 • Výměna plynového kotle v ZUŠ
 • Síň Věry Čáslavské (připravuje se koncept - probíhá výběr kurátora)
 • Protipovodňová stěna v ul. Na Drahách

 

Další diskutované záměry

 

Záměry jiných investorů s přímým dopadem na město Černošice

 

 • Rekonstrukce jezu v Černošicích (situaceřezy) (investor: Povodí Vltavy, s.p.) - v realizaci v období 2014-2016

 

 • Rekonstrukce komunikace II/115 (investor: Středočeský kraj) - realizace 2017-2018 

 

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek