Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mateřská škola Husova ulice


 

V roce 2007 byla uzavřena mateřská školka, která desítky let působila ve staré vile v Husově ulici na Vráži. I po uzavření školky pokračoval spor mezi městem a majitelkou objektu, který se podařilo kompromisně urovnat až v roce 2014. Ve stejné době změnou územního plánu vznikl jen o několik desítek metrů dále nově vymezený prostor pro mateřskou školku a město zde získalo 4000 m2 tohoto pozemku do svého vlastnictví. V prosinci 2014 jsme podali žádost o statní dotaci na výstavbu mateřské školy o kapacitě 3 tříd na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - žádost nebyla úspěšná.

Na podzim 2014 město oslovilo pět architektonických ateliérů s výzvou k podání návrhů možné podoby nové školky. Čtyři ateliéry o tuto zakázku vyjádřily zájem. Své návrhy osobně prezentovali vedení města a přizvaným odborníkům v pondělí 15. prosince 2014. Na základě této schůzky následně všechny ateliéry využily možnosti své návrhy dále upravit dle svého uvážení, a v lednu 2015 byly městu předloženy jejich druhé varianty.

 

Architektonické návrhy mateřské školy

 

Následně rada města rozhodla o předběžném výběru návrhu ateliéru OV Architekti, nicméně požádala jej o další osobní projednání, ze kterého vyšla řada dalších připomínek, které byly následně zapracovány. Upravená studie byla předložena v červnu 2015. Tento upravený návrh byl předběžně projednán s klíčovými dotčenými orgány (např. hygienou). V lednu 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro účely vydání stavebního povolení a dále projektové dokumentace pro provedení stavby. Pro oba stupně projektové dokumentace byla v lednu 2016 vybrána projekční kancelář ra 15 (rala s.r.o. a atelier 15 s.r.o.).

Upravená studie MŠ Husova - OV Architekti

V dubnu 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro územní a stavební řízení. V září 2016 byla zpracována PD v rozsahu pro provedení stavby.

Projektová dokumentace 2016

Dne 21.4.2016 byla podána žádost o poskytnutí dotace u MMR ČR, IROP. Žádost byla úspěšná a v dubnu 2017 bylo vydáno stavební povolení, které bylo následně předloženo dle požadavků poskytovateli dotace. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavby a samostatných dodávek gastro zařízení, interiéru, sadových úprav a herních prvků. Zahájení  výstavby lze očekávat na začátku roku 2018. 

Aktuální projektová dokumentace po revizi 9/2017 

Informace o poskytovateli a výši dotace a o celkových rozpočtových nákladech projektu jsou k dispozici v sekci Projekty a dotace - Projekty v realizaci.

 

Poslední aktualizace 11. 9. 2017

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek