Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 v ul. Karlštejnská - nová radnice


 

Aktuální informace:

V rámci rekonstrukce stávajícího objektu z 30. let minulého století se koncem roku 2016 zjistily kritické a rozsáhlé konstrukční vady vily Tišnovských v jejích základech, stropech i nosných stěnách přes všechna patra. Přípravné sondy před dvěma roky nemohly většinu těchto vad odhalit. Nejedná se jen o vliv stáří budovy, ale o zásadní chyby při její původní výstavbě v době velké hospodářské krize.

Dle odborného posudku předloženého městu koncem prosince je pro splnění současných norem nutné všechny uvedené konstrukční prvky postavit nově - postupnou výměnou část po části - nebo postavit nově celou budovu (v původní, upravené nebo nové podobě).

V lednu 2017 se situací zabývali radní města a mimořádné jednání vedení města včetně zastupitelů s celým technickým týmem - architekty, projektanty, statiky a rozpočtářem. Jisté bylo, že dojde k navýšení původního rozpočtu (43,6 mil. Kč včetně nové přístavby) a posunu termín dokončení nové radnice. Byly až do dalšího rozhodnutí byly zastaveny stavební práce na rekonstrukci vily, stavba nového objektu zatím pokračovala dála.

Rada města následně rozhodla pokračovat v rekonstrukci stávající budovy. Zpracování nového projektu rekonstrukce vily Tišnovských bylo zadáno společnosti CEDE. V průběhu května 2017 byly zahájeny práce na zesílení statiky budovy. Současně probíhá přístavba.

Dokončení nové radnice očekáváme ve druhém pololetí roku 2018.

Filip Kořínek, starosta

 

Aktuální podklady:

Zápis technického dozoru a statika ve stavebním deníku - 9. listopadu 2016

Stavebně-technický průzkum - prosinec 2016

Shrnutí zjištění průzkumu - 21. prosince 2016

Návrh statiků na záchranu budovy - 4. ledna 2017, Reccoc

Časový průběh projektu a odhady nákladů dokončení - 4.1.2017, J. Jiránek, OISM

Komentované fotografie zjištěného stavu nosných konstrukcí - 4.1., L. Hrdoušek, TDI

Projektová dokumentace (100 MB, zip)

Projektová dokumentace - aktualizace srpen 2017 

Aktualizovaná dokumentace - říjen 2017

 

 

 

radnice

Autor návrhu a vizualizace: Jestico + Whiles

 

Architektonické návrhy přestavby a přístavby vily Tišnovských (čp. 259) byly poprvé představeny v rámci černošické Mariánské pouti ve dnech 11.-12. srpna 2012 přímo ve vile. Následně byly otištěny v zářijovém čísle IL a představeny na zasedání zastupitelstva v Club Kinu. 17. září proběhla odborná prezentace členům rady města, komise pro investice a strategický rozvoj, vedoucím odborů městského úřadu, vedení městské policie aj., a 11. října pak pro širší veřejnost města. Návrhy prošly podrobným interním posouzením z hlediska splnění zadání, potřeb úřadu, reálnosti rozpočtu apod.

Ve čtvrtek 20. prosince 2012 na svém pravidelném zasedání rozhodlo zastupitelstvo města, že na návrh rady města a potažmo komise pro investice a strategický rozvoj, budou do užšího výběru k dalšímu posuzování vybrány návrhy ateliérů Jestico Whiles a Qarta.

V průběhu února a března proběhla individuální pracovní setkání obou ateliérů s vedoucími pracovníky městského úřadu, vedením města, vedením městské policie a České pošty. Na základě jednání na konci března oba týmy předložily své upravené návrhy (níže). V průběhu jara a léta o věci jednala investiční komise, rada města, zastupitelstvo.

Finální rozhodnutí o výběru vítězného návrhu přijalo zastupitelstvo 10. července 2013, kdy se přiklonilo k návrhu ateliéru Jestico + Whiles. 

V lednu 2016 byl dokončen prodej současné budovy Městského úřadu v Riegrově ulici (s čistým výnosem pro město cca 11 milionů Kč). Tím začalo běžet období 2 let, po které je město ve své budově už jen v nájmu za symbolickou 1 Kč.

Stavba byla zahájena koncem léta 2016 po provedení revize a následných finálních úprav projektové dokumentace a po dokončení výběrového řízení na zhotovitele, ve kterém s nejnižší nabídkou zvítězila firma Metall Quatro s.r.o.

Nadále probíhají jednání s Českou poštou s.p. o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, na základě které mají být v přístavbě vily vybudovány prostory na míru pro novou provozovnu pošty. Na financování této části stavby je v případě potřeby zvažováno přijetí úvěru ve výši cca 10 milionů Kč. (Současně s ČP s.p. jednáme o zpětném odkupu pozemku v ulici Ke Švarcavě, který byl Poště za výhodnou cenu v minulosti převeden pro účely zřízení nové provozovny.)

Po dokončení stavby nové radnice zřejmě přistoupíme k prodeji současného objektu a pozemku Městské policie (očekávaný výnos cca 5-6 mil. Kč). 

Předložené architektonické studie (1. kolo)

(1) Architektonický ateliér GRIDO - Peter Sticzay-Gromski

(2) Architekti Projektil

(3) Architektonický ateliér Qarta

(4) Architekti Šafer Hájek

(5) Architektonický ateliér Jestico+Whiles

 

Pracovní materiály z hodnocení návrhů:

 

Upravené studie - 2. kolo (užší výběr)

Jestico + Whiles: dopis, studie, okótovaná situace, bourací výkresy - 1PP, 1NP, 2NP, 3NP

Qarta: náklady, nabídka, studie, plochy, okótovaná situace, bourací 1PP, 1NP, 2NP, 3NP

Projektová dokumentace pro stavební povolení

výkresová část, technická zpráva

Prováděcí projektová dokumentace

1PP, 1NP, 2NP, 3NP,projektová dokumentace

Půdorys vč. označení místností

1PP, 1NP, 2NP, 3NP, půda

 

Aktuální podklady - viz horní část této stránky


 

Poslední aktualizace 21. listopadu 2017
Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek