Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Aktuality z města a úřadu

Zprávy

první předchozí
ze 8
poslední

Vyhlášení výběrového řízení na na pozici vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Černošice 1

Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Černošice

Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Černošice


celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová

Přerušení elektřiny dne 24.10. 2018 - ul. Komenského, Na Poustkách

přerušení od 7:30 do 13:45 hod. celý text

ostatní | 12. 10. 2018 | Autor: Eva Schneebergerová

Uzávěrka Informačního listu

Uzávěrka pro přijímání příspěvků do listopadového vydání Informačního listu je v pondělí 15. října v 10 hodin. celý text

ostatní | 9. 10. 2018 | Autor: Mgr. Adéla Červenková
DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY 315, 664, 665 A 951 V ČERNOŠICÍCH 1

DOČASNÁ ZMĚNA trasy a jízdních řádů linky 315, 664, 665 a 951 v Černošicích

Dočasná úprava trasy a jízdních řádů autobusových linek 315, 664, 665 a 951 platná po dobu 8.10.2018 - 8.12.2018, tedy po dobu trvání IV. etapy oprav silnice II/115 celý text

ostatní | 3. 10. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová

Dotační program "Dešťovka" otevřen v plné míře i obyvatelům Černošic

Od 1. 10. 2018 mohou o první pilíř dotace Dešťovka, tj. akumulaci srážkové vody určené pro zálivku zahrad, žádat majitelé a stavitelé domů po celé ČR. V současné chvíli tedy i obyvatelé Černošic mohou žádat o příspěvek na nádrže na vodu určené k zalévání zahrady. Více na www.dotacedestovka.cz.
celý text

ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: Mgr. Adéla Červenková

Pokračování rekonstrukce silnice II/115 - Vrážská

Od pondělí 8.10.2018 časných ranních hodin dojde k uzavírce Vrážské ulice v úseku od ulice V Rybníčkách k ulici Myslbekova. Objízdná trasa pro osobní automobily je vedena ulicemi V Mýtě, V Rybníčkách (část), Karlická a Myslbekova pro směr na Vráž a ulicemi Myslbekova a Karlická pro opačný směr. Autobus č. 615 bude ze stávající trasy odkloněn ulicemi Dr. Janského a Školní. Zastávky u Kladenské ulice nemohou být během této etapy v provozu. celý text

ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: Lucie Poulová
#

Výsledek analýzy zadávání veřejných zakázek zIndex

Černošice jsou na 11. místě ze 155 měst a obcí a získaly za roky 2015-2017 ocenění Dobrý zadavatel (veřejných zakázek) v hodnocení think-tanku Econlab z.s. při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy celý text

ostatní | 14. 9. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová

Informace ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném zněni, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společností ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah"). celý text

ostatní | 7. 9. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová
Rozmístění kontejnerů v Černošicích - PODZIM 2018 1

Rozmístění kontejnerů v Černošicích - PODZIM 2018

Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí. celý text

ostatní | 6. 9. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová

Aktuální informace k vydávání závazných stanovisek na Odboru územního plánování

Přehled počtu přijatých/vydaných žádostí o vydání závazného stanoviska - stav ke dni 28.8.2018 celý text

ostatní | 3. 9. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová

Uzavření železničního přejezdu od 18. 8. do 20. 8.

Ve dnech 18.-20.8.2018 bude vzhledem k opravám, které bude provádět Správa železniční a dopravní cesty, uzavřen železniční přejezd v Radotínské/Vrážské ulici. celý text

ostatní | 1. 8. 2018 | Autor: Jiří Jiránek

Uzavírka Vrážské ulice v úseku Riegrova - V Rybníčkách od 1.8.

Dne 1. 8. 2018 od 7:00 dojde k úplné uzavírce silnice II/115 z důvodu zahájení III.etapy rekonstrukce v úseku křížení od ul. Riegrova k ul. V Rybníčkách. Plánované ukončení této etapy je 7. 10. 2018. Všechny informace k rekonstrukci silnice naleznete pod samostatným odkazem
https://www.mestocernosice.cz/rekonstrukce-ii-115/ celý text

ostatní | 31. 7. 2018 | Autor: Jiří Jiránek

Požadavek Krajského soudu v Praze na kandidáty do funkce přísedících

Kandidát na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze musí splňovat tyto předpoklady:
- státní občanství České republiky
- plnou svéprávnost a bezúhonnost
- věk nejméně 30 let
- trvalý pobyt, nebo stálé pracoviště ve Středočeském kraji celý text

ostatní | 30. 5. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová
Berounka

Zachraňme Berounku - představitelé 7 měst a městských částí píší otevřený dopis vládě České republiky

Starostové Černošic a pěti městských částí Prahy (Radotín, Zbraslav, Lipence, Chuchle, Modřany), společně s pražskou radní pro infrastrukturu a životní prostředí, dnes podepsali otevřený dopis vládě České republiky, ve kterém protestují proti zařazení řeky Berounky mezi toky určené ke splavnění. celý text

ostatní | 21. 5. 2018 | Autor: Mgr. Filip Kořínek

Autobusové jízdní řády platné ve dnech 28.4.2018 - 9.5.2018

Informace o provozu autobusových linek 664 a 665, 313 a 315 ve dnech víkendové etapy železniční výluky. celý text

ostatní | 27. 4. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová
MěÚ Černošice žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o pomoc s řešením krizové situace po novele stavebního zákona 1

MěÚ Černošice žádá Ministerstvo o pomoc s řešením krizové situace a navrhuje změnu stavebního zákona

MěÚ Černošice, jehož odbor územního plánování je po novele zákona paralyzován stovkami žádostí o závazné stanovisko ke stavebním záměrům i na drobné stavby z celého okresu Praha-západ, žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o pomoc s řešením. celý text

ostatní | 11. 4. 2018 | Autor: Mgr. Filip Kořínek

Informace o připravovaných víkendových výlukách na trati 171

Ve dnech 17.-18.3.2018 a 24.-25.3.2018 bude platit výlukový jízdní řád celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor: Jitka Drahokoupilová

Krajský úřad pro novou betonárnu v Černošicích nepožaduje proces EIA

Odbor životního prostředí Krajského úřadu rozhodl, že záměr přemístění/vybudování nové betonárny v Černošicích nebude podle jeho zjištění mít významný vliv na životní prostředí a nebude tedy posuzován podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (proces "EIA"). celý text

ostatní | 12. 3. 2018 | Autor: Mgr. Filip Kořínek

Upozornění na lhůty pro vydání závazného stanoviska ke stavebním záměrům po novele stavebního zákona

V důsledku novely stavebního zákona účinné od 1. ledna 2018 došlo k odebrání agendy stavebním úřadům (v území ORP Černošice celkem 14 pracovištím) a závazná stanoviska ke stavebním záměrům má nyní vydávat jediný úřad, a to Odbor územního plánování MěÚ Černošice. celý text

ostatní | 12. 3. 2018 | Autor: Mgr. Filip Kořínek

Ukončení veřejné sbírky na výstavbu a vybavení sportovní haly

Informace o ukončení veřejné sbírky a schválení vyúčtování celý text

ostatní | 7. 3. 2018 | Autor: Ing. Jana Ullrichová

Ceny vodného a stočného od 1.1.2018

Rada města svým usnesením č. R/112/6/2017 z 18.12.2017 na základě aktuální kalkulace nákladů stanovila ceny vodného a stočného od 1.1.2018 takto:

vodné 35,30 Kč bez DPH, 40,60 Kč s 15% DPH
stočné 36,90 Kč bez DPH, 42,44 Kč s 15% DPH

celková cena 72,20 Kč bez DPH, 83,03 s 15% DPH


celý text

ostatní | 12. 2. 2018 | Autor: Lucie Poulová

Zpoždění vlaků - vyjádření Ministerstva dopravy a Středočeského kraje

Vedení města Černošice odeslalo v prosinci důraznou stížnost na výrazná a velmi častá zpoždění vlaků osobní dopravy na trati do Prahy. Zveřejňujeme vyjádření, doručená ve druhé polovině ledna, viz přílohy. celý text

ostatní | 28. 1. 2018 | Autor: Mgr. Filip Kořínek

Lávka bude znovu v plném provozu za několik dní

Magistrát hl. m. Prahy připravuje dodatečné zajištění statiky lávky, aby ji následně opět uvedl do plného provozu. V současné době je uzavřena, resp. vstup pouze na vlastní nebezpečí. celý text

ostatní | 7. 12. 2017 | Autor: Mgr. Filip Kořínek

Uzavření lávky do Lipenců!

POZOR! Lávka přes Berounku z Horních Černošic do Lipenců (Dolních Černošic) byla dnes večer z bezpečnostních důvodů uzavřena. Magistrát hl. m. Prahy zadal zpracování aktuálního posudku, podle nějž bude rozhodnuto o dalších krocích. celý text

ostatní | 4. 12. 2017 | Autor: Mgr. Filip Kořínek

Svoz bioodpadu od nemovitostí v zimních měsících

V prosinci 2017 proběhne svoz pouze 6.12. a 13.12. celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: Jitka Drahokoupilová
memorandum

Podepsáno společné memorandum o železniční dopravě a trati Praha-Beroun

Ministerstvo dopravy, Středočeský kraj a svazek obcí Region Dolní Berounka slavnostně podepsaly společné memorandum o železniční dopravě a trati Praha-Beroun. celý text

ostatní | 27. 9. 2017 | Autor: Mgr. Filip Kořínek

Havárie vodovodu ve Školní ulici

V nemovitostech umístěných ve Školní ulici, v úseku od Domažlické po Kladenskou, nepoteče ve středu 23. 8. od 8:00 do 13:00 hodin voda z důvodu opravy havárie na vodovodním potrubí. celý text

ostatní | 23. 8. 2017 | Autor: Jiří Jiránek

Havárie vodovodního potrubí v Alešově ulici 17.8.2017

V dopoledních hodinách bude omezena dodávka vody v Alešově ulici. celý text

ostatní | 17. 8. 2017 | Autor: Lucie Poulová

Rekonstrukce silnice II/115

V týdnu od 3.9.2017 bude zahájena rekonstrukce silnice II/115 vedoucí od Dobřichovic přes Černošice celý text

ostatní | 24. 7. 2017 | Autor: Lucie Poulová

Výlukový jízdní řád ČD 27.7. - 3.8.2017

Výluka se týká úseku Řevnice - Karlštejn. celý text

ostatní | 24. 7. 2017 | Autor: Lucie Poulová
první předchozí
ze 8
poslední