Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Krajský úřad pro novou betonárnu v Černošicích nepožaduje proces EIA

Typ: ostatní
Odbor životního prostředí Krajského úřadu rozhodl, že záměr přemístění/vybudování nové betonárny v Černošicích nebude podle jeho zjištění mít významný vliv na životní prostředí a nebude tedy posuzován podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (proces "EIA").

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

ROZHODL podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Černošice - Betonárna na zpracování suchých směsí včetně prodejny a zázemí a Sportovní
areál Betonárna“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

CELÝ TEXT ROZHODNUTÍ


Příloha

Vytvořeno: 12. 3. 2018
Poslední aktualizace: 12. 3. 2018 12:36
Autor: Mgr. Filip Kořínek