Černošice
Černošice

Informace k elektronickým formulářům

Základní informace k elektronickým formulářům


Elektronické formuláře ve formátu 602XML Filleru (ZFO)

Elektronické formuláře v interaktivní formě ZFO usnadňují vyplnění a zjednodušují celý proces podání. Nutnou podmínkou vyplnění formuláře je instalace 602XML Filleru, který je stažení na níže uvedeném odkazu zdarma. Pokud má občan platný kvalifikovaný certifikát, může po vyplnění a kontrole formulář přímo v aplikaci elektronicky zpracovat - odeslat úřadu. Občan má rovněž možnost formulář předvyplnit a uložit si ho na disk ve svém počítači k pozdějšímu použití nebo formulář vytisknout a podat písemně.

Za platné podání Městskému úřadu Černošice v souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, je považováno takové podání, které bylo učiněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Elektronické podání vyplněného formuláře, pokud to formulář umožňuje, lze uskutečnit lze přímo na formulářový server kliknutím na položku "elektronicky zpracovat", do datové schránky ID = u46bwy4 nebo elektronickou poštou na adresu podatelna@mestocernosice.cz .

Pokud bylo elektronické podání podáno bez uznávaného elektronického podpisu, musí být do 5 dnů výše uvedeným způsobem potvrzeno, v opačném případě nemůže být považováno za platné.

Ke stažení: 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie