Černošice
Černošice

Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je pět plus jedna 

Dobrý den,

bioodpad se jako komunální odpad nevyváží.

Nádobu je nutné přistavit na nejbližší svozové místo, což ve Vašem případě je roh ulice Na Vyhlídce a Jansova.

Naděžda Švehlová, 26. 3. 2019

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v této oblasti 6.4. od 8:00 do 12:00 a kontejnery na biodpad v těchto termínech 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9., 12.10.,9.11 a 7.12. vždy od 9:00 do 12:00.

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2019

Dobrý den,

svoz bioodpadu v zimních měsících odpadá, záčíná opět první středu v březnu.

Celoročně pro odložení bioodpadu můžete využít sběrné místo v technických službách a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Naděžda Švehlová, 20. 12. 2018

Vážená paní Okenfussová,

kontejner Vám samozřejmě můžeme přistavit, cena je dle váhy odpadu. Zavolejte, prosím, na telefonní číslo 251 641 183, je třeba se domluvit na podrobnostech.

Děkujeme.

Naděžda Švehlová, 26. 10. 2018

Informace k "Akci velkoobjemové kontejnery podzim 2018" najdete v aktualitách na webu města nebo v sekci technických služeb

mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/technicke-sluzby/

Naděžda Švehlová, 10. 9. 2018

Sekání travnatých pásů podél komunikací by mělo probíhat podle potřeby. Ne vždy se nám to však daří z důvodu dlouhodobého podstavu počtu pracovníků technických služeb.

Pomoc občanů města, kteří se o zelené pásy před svými nemovitostmi starají sami, velmi vítáme a dovolujeme si jim i touto cestou poděkovat.

 

Naděžda Švehlová, 9. 7. 2018

Děkujeme za ocenění naší práce, velmi si toho vážíme.

Naděžda Švehlová, 23. 5. 2018

Čištění ulice V Kosině již částečně proběhlo, ale nemohlo být řádně dokončeno z důvodu zaparkovaných automobilů. Opětovné čištění bude probíhat 22.5.2018.

Děkujeme za pochopení.

 

Naděžda Švehlová, 14. 5. 2018
Dobrý den,
 
uvedeným problémem jsme se zabývali, zatím však nemáme k dispozici definitivní návrh řešení. Od té doby došlo k personálním změnám ve firmě AQUACONSULT. Bylo proto nutné tuto záležitost znovu posoudit. V následujícím týdnu bude na Vaší přípojce osazen digitální dataloger, podle kterého ověříme průběh tlaku na konci talkového pásma, kde se nachází Vaše nemovitost. Na základě výsledků měření se budeme zabývat návrhy řešení dané věci.
Jiří Jiránek, 25. 4. 2018

V současné době je odborem technických služeb prováděn celoplošný úklid města, který bude trvat nejpozději do konce května.

Naděžda Švehlová, 24. 4. 2018