Černošice
Černošice

Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk prstů na jedné ruce 
Vážená paní Urbanová,
 
OZV 1/2015 o veřejném pořádku je stále platná, byla změněna dvěma následnými OZV - 3/2016 a 2/2017. Obě tyto vyhlášky jsou na webových stránkách města v záložce město Černošice - obecně závazné vyhlášky. Tyto vyhlášky však neměnily čl. III. odst. I. OZV 1/2015, který stále platí v původním znění (e_download.php?file=data/faq/odpoved1705_1.pdf&original=ozv_1_2015_scan.pdf) - sekat lze tedy v pracovní dny a v sobotu od 8 do 20 hod. V neděli je použití hlučných strojů a zařízení zakázáno.
Renáta Petelíková, 2. 8. 2017

Televizi můžete odložit ve sběrném místě v technických službách, Topolská. 660, Černošice a to v pondělí nebo ve středu od 8:00 do 17:00 nebo v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Doklady nepotřebujete.

Naděžda Švehlová, 29. 5. 2017

Pro občany města je kontejner na velkoobjemový odpad  umístěn v areálu technických služeb, Topolská 660, provozní doba v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 hod. nebo v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Můžete také využít akce velkoobjemové kontejnery na jaře a na podzim. Bližší informace o těchto akcích naleznete na webu města v sekci technických služeb.

Naděžda Švehlová, 26. 5. 2017

Kontaktujte prosím pracovníky finančního odboru, kteří Vám potřebné údaje sdělí - tel. 221 982 518

Naděžda Švehlová, 17. 5. 2017

Svoz bioodpadu z nádob občanů probíhá každou středu v období od 1.3. do 14.12. Nádoba musí být připravena k odvozu nejpozději v 7:00 hod v den  svozu. Svoz probíhá až do odpoledních hodin.

Pokud u Vás svoz neproběhl, kontaktujte, prosím, firmu Rumpold - tel . 251 640 846.

Poplatek je součástí celkové platby za odpad, která je 600,- Kč za osobu trvale hlášenou nebo případně za objekt, ve kterém není nikdo trvale hlášen.

Naděžda Švehlová, 17. 5. 2017

Kontejner v Ukrajinské ulici se vyváží 1x týdně. Okolí kontejneru je pravidelně 3x týdně uklízeno pracovníky technických služeb.

Naděžda Švehlová, 19. 4. 2017

Tento úklid řeší pracovníci technických služeb. Bohužel nám to ztěžuje práci zejména při udržování zelených pásů podél komunikací.

Město má obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejného pořádku -  vyhláška č. 1/2015 - ve které mimo jiné jsou v čl. IV. uvedeny i povinnosti osob v souvislosti s držením psů.

Po městě máme rozmístěno cca 180 odpadkových košů (převážná většina je opatřena i držákem na sáčky na psí exkrementy), které jsou pravidelně vyprazdňovány a  sáčky jsou doplňovány. Nyní budeme i koše opět přidávat, ale tím pravděpodobně tyto nepořádky nevyřešíme. Je to všechno pouze v lidech.

Městská policie, pokud  nepořádníky přistihne, toto samozřejmě na místě řeší, ale zda má občan na procházce se psem sebou i sáček na psí exkrement kontrolovat nemůže.

 

Naděžda Švehlová, 15. 2. 2017

Děkujeme za upozornění. Uvolněný retardér jsme prozatím odstranili. Počítáme s opravou.

Naděžda Švehlová, 9. 2. 2017

Děkujeme za upozornění.

Odpadkové koše budou do této lokality přidány  během jarních měsíců.

Naděžda Švehlová, 9. 2. 2017
Na stránkách odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu je umístěno Sdělení a metodický návod, vydaný odborem odpad Ministerstva životního prostředí k použití a případnému zvolení IČP, pokud nebylo přiděleno  Živnostenským úřadem. V případě nejasností lze kontaktovat Ing. Jansu 221 982 212, nebo Mgr. Haugvice 221 982 471
Naděžda Švehlová, 16. 1. 2017