Černošice
Černošice

Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 

Dobrý den,
v případě, že občanům nestačí jedna nádoba, je možné, aby si zakoupili další, počet nádob na osobu není omezen.
Celostátním průměrem je zjištěno, že občan vyprodukuje 42 l směsného komunálního odpadu  za týden. Důsledným tříděním, které město Černošice podporuje vybudováním 16 kontejnerových stání na tříděný odpad, je umožněno snížit objem odpadu.
Naděžda Švehlová, odbor technické služby
 

3. 9. 2012

Dobrý den,
ve spolupráci s městskou policií jsou občané upozorňováni na větve přerůstající do komunikací. Odstraňování těchto větví je povinností vlastníků nemovitostí.
Naděžda Švehlová, odbor technické služby

3. 9. 2012

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět k rozšíření informovanosti občanů. Přehled svozu  odpadu jsme umístili na stránkách města v sekci Městský úřad / Struktura - informace odborů - odbor technických služeb.
S pozdravem,
Naděžda Švehlová, odbor technických služeb
 

31. 1. 2012

Dobrý den,
svozový vůz projíždí ulicí Ukrajinská a Topolská. Do osady u Jedličkových Lázní se nedostane. Z tohoto důvodu je zřízeno stanoviště kontejnerů pro tuto chatovou oblast v ulici Topolská. Jedná se o 3 černé kontejnery o obsahu 1 100 l, do kterých lze směsný komunální odpad odkládat.
Naděžda Švehlová, odbor technických služeb
 

Dobrý den,
pokud je spalováno v objektu občana nevhodné palivo je to těžko postižitelné, vzhledem k problematické průkaznosti této skutečnosti.
Obraťte se nejprve na  Stavební úřad Černošice, který může vyzvat majitele objektu k zajištění revize  spalovacího zařízení a komínového tělesa.
Dalším  řešením je měření tmavosti kouřové vlečky vystupující z komína pracovníkem Odboru životního prostředí metodou podle Ringelmanna, která se vyjadřuje ve stupních 0-5.   Po dobu roztápění zařízení (kotle) ze studeného stavu v trvání nejdéle 30 minut, může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3. V obdobných situacích se ale orgán ochrany ovzduší dostává do důkazní nouze, neboť není možné prokázat, že je spalováno nevhodné palivo a občanem porušován zákon.
Za současných právních předpisů je proto znečišťování ovzduší  spalováním nevhodného paliva v kotlích na tuhá paliva občanem těžko řešitelné.
Daniela Blažková, odbor životního prostředí

Vážená paní Bajerová,

váš dotaz jsme konzultovali ve společnosti Ekodomov, kde nám sdělili následující:
Biologicky rozložitelné pleny se mohou kompostovat, ale výrobce to nedoporučuje. Plena obsahuje sice obal kompostovatelný, ale vnitřek tzv. absorbenty nejsou doporučeny do kompostu.  Plena, která není z biologicky rozložitelného materiálu udělá na skládce komunálního odpadu tzv.. trvalou konzervu. Biologicky rozložitelná se za určitý čas na skládce rozpadne. Průzkumem firmy Ekodomov bylo zjištěno, že žádný dodavatel eko plen kompostování nedoporučuje.
 
Renáta Petelíková
odbor Technických služeb města
Sběrný dvůr v Černošicích přebírá upotřebený jedlý olej. Olej je třeba odevzdat ve vhodné nádobě; množství je libovolné.
 S pozdravem
                 M.Fialová, ved. OŽP