Černošice
Černošice

oddělení sociálně právní ochrany dětí

Adresa

Václavská 316/12
120 00, Praha 2

Osoby

Hermanová Petra, Mgr.

vedoucí OSPOD: referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Burianová Jaroslava, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Cinklová Andrea, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Čapková Kateřina, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Ebertová Lucie, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Hrubá Vladimíra, Bc.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Jonášová Veronika, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Koláčková Dagmar, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně-právní ochrany dětí

Kloubková Pavla, Mgr.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Slavíčková Markéta, Mgr.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Turečková Irena, Bc.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Zavadilová Kristýna, Mgr.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Kubínková Kateřina, Bc.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Přehnalová Lucie, Mgr., Dis.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Kvapilová Vendulka, JUDr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Martečíková Aneta, Bc., DiS.

    Martečíková Aneta, Bc., DiS. referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Procházková Petra, Bc., DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Šachová Kristýna, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Štefano Blanka, Bc., DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Vymazalová Markéta, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Dědourková Kateřina, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Špinarová Radka, Mgr.

sociální pracovník

Václavíková Lucie, Mgr., DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí