Černošice
Černošice

oddělení sociálně právní ochrany dětí

Adresa

Václavská 316/12
120 00, Praha 2

Osoby

Hermanová Petra, Mgr.

vedoucí OSPOD: referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Burianová Jaroslava, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Cinklová Andrea, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Čapková Kateřina, DiS.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Ebertová Lucie, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Hrubá Vladimíra, Bc.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Jonášová Veronika, DiS.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Koláčková Dagmar, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně-právní ochrany dětí

Slavíčková Markéta, Mgr.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Kvapilová Vendulka, JUDr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Martečíková Aneta, Bc., DiS.

    Martečíková Aneta, Bc., DiS. referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Procházková Petra, Bc., DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Šachová Kristýna, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Štefano Blanka, Bc., DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Dědourková Kateřina, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Špinarová Radka, Mgr.

referent sociálních věcí - náhradní rodinné péče

Helbig Tomáš, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Matulová Karolína, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Kilianová Aneta, Bc.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Veltrubská Jana, Mgr.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Matyášová Eva, Bc.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Špaková Alena, DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí

Václavíková Lucie, Mgr., DiS.

referent sociálních věcí - sociálně právní ochrany dětí