Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Granty


Granty na rok 2018

Zastupitelstvo Města Černošice vyhlásilo na svém 26. zasedání konaném dne 29. 11. 2017 Programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2018. O poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice bylo možné žádat v těchto oblastech:

 1. Kultura (pouze jednotlivé projekty)
 2. Práce s mládeží (činnost i jednotlivé projekty)
 3. Sociální
   

Termín pro podání žádostí o granty na rok 2018 ve všech třech oblastech byl 9. února 2018.

Bylo podáno 11 žádostí na kulturní činnost, 13 žádostí pro práci s mládeží na činnost a 11 žádostí na jednotlivé projekty, a 5 žádostí v oblasti sociální.

Zastupitelstvo města schválilo výši grantů organizacím a spolkům na rok 2018 na svém zasedání dne 7. 3. 2018 na základě návrhů Grantového výboru. 

Termín pro vyúčtování grantů za rok 2018 je stanoven na 30. 1. 2019.

Přehled grantů v jednotlivých letech:

rok kultura děti a mládež sociální celkem

2018

380.000 610.000 50.000 1.040.000
2017 380.000 610.000 50.000 1.040.000
2016 360.000 590.000 50.000 1.000.000
2015 350.000 540.000 30.000 920.000
2014 315.600 520.000 20.000 855.600
2013 330.000 500.000 10.000 840.000
2012 330.000 463.000 10.000 803.000
2011 295.000 463.000 20.000 778.000

 

Podmínky pro získání grantu na rok 2018:

Podmínky - KULTURA

Podmínky - PRÁCE S MLÁDEŽÍ

Podmínky - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

Žádost o grant - formuláře (platné pro rok 2018):

Formulář pdf - KULTURA                              Formulář editovatelný - KULTURA

Formulář pdf - PRÁCE S MLÁDEŽÍ             Formulář editovatelný - PRÁCE S MLÁDEŽÍ

Formulář pdf - SOCIÁLNÍ SLUŽBY             Formulář editovatelný - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Přidělení grantu

  • Částka přiděleného grantu je po schválení zastupitelstvem města vyplacena na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí grantu (+ Příloha), kterou uzavírá Město Černošice s žadatelem.
 • Vyúčtování grantu

  • Podmínky pro vyúčtování grantu jsou stanoveny ve Smlouvě o poskytnutí grantu. Formuláře pro vyúčtování grantu jsou rovněž přiloženy ke smlouvě.
 • Pomoc při vyhledávání další dotačních zdrojů

  • Sdružení působící ve městě Černošice, která by potřebovala pomoc při vyhledávání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt, mohou kontaktovat projektovou manažerku města, Ing. Moniku Formáčkovou.

Granty v roce 2017

Zastupitelstvo Města Černošice vyhlásilo na svém 18. zasedání konaném dne 14. 12. 2016 Programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2017. O poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice bylo možné žádat v těchto oblastech:

 1. Kultura (pouze jednotlivé projekty)
 2. Práce s mládeží (činnost i jednotlivé projekty)
 3. Sociální
   

Termín pro podání žádostí o granty na rok 2017 ve všech třech oblastech byl 3. února 2017.

Bylo podáno 10 žádostí na kulturní činnost, 14 žádostí pro práci s mládeží na činnost a 10 žádostí na jednotlivé projekty, a 5 žádostí v oblasti sociální.

Zastupitelstvo města schválilo výši grantů organizacím a spolkům na rok 2017 na svém zasedání dne 8. 3. 2017 na základě návrhů Grantového výboru. 

Termín pro vyúčtování grantů za rok 2017 byl stanoven na 30. 1. 2018.

Granty v roce 2016

Bylo podáno 12 žádostí na kulturní činnost, 15 žádostí pro práci s mládeží na činnost a 10 žádostí na jednotlivé projekty, a 7 žádostí v oblasti sociální.

Zastupitelstvo města schválilo výši grantů organizacím a spolkům na rok 2016 na svém zasedání dne 2. 3. 2016 na základě návrhů Grantového výboru. 

Termín pro vyúčtování grantů za rok 2016 byl stanoven na 30. 1. 2017. 

 

Za tuto stránku odpovídá Adéla Červenková