Obsah

Výbory zastupitelstva


 

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Jandura, předseda výboru
Karel Müller
Josef Kraus
Barbora Ullrichová
Jiří Škoda
Michal Strejček
Václav Řepa
Jakub Špetlák
Přemysl Mališ

tajemník výboru:

Zápisy:  

2018  
         

 

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Kratochvíl, předseda výboru
Petr Lágner
Petr Ullrich
Ondřej Pařík
David Otava
Jiří Pergl
Jaroslav Janda

tajemník výboru: Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Zápisy:  

2018  
         

 

Grantový výbor

1. se zabývá grantovou politikou města
2. dává podněty zastupitelstvu ohledně grantové politiky města
3. rozděluje alokované peníze v jednotlivých grantových programech města

Složení:
Lenka Kalousková, předsedkyně výboru
Jan Fara
František Čejka
Pavel Cejnar
Simona Kysilková Šnajperková
Ondřej Pařík
Barbora Malá
Michal Trešl
Michaela Šlesingerová

tajemník výboru: Adéla Červenková, referent OŠKCR

Zápisy:

2018  
         

 

 

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová