Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Finance - poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


 

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 

Stránka

Mohu uplatnit pro výpočet daně z nabytí pozemku v Černošicích výpočet podle směrné hodnoty? Mají Černošice cenovou mapu pozemků?

Co se týká pravidel pro přiznání k dani z nemovitých věcí není městský úřad příslušný pro závazné rady. Prosím obraťte se na příslušné Územní pracoviště finančního úřadu. Pokud se nemovitost nachází v Černošicích, je příslušné Územní pracoviště Praha - západ, Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4, tel. 261 371 111.

Město Černošice nemá cenovou mapu pozemků.

Jana Ullrichová, 03.04.2018
chci se zeptat nemame kanalizaci az zhruba 70 metru od objektu existuje moznost vypoustet jimku do obecni kanalizace?samozrejmne za poplatek a kde se to vyrizuje?
Vážená paní Markovičová,
nevím, zda rozumím dobře Vaší otázce.
Jestli se ptáte na to, zda lze vypouštět (vylévat, přečerpávat) jímku do kanalizačního řadu, sděluji Vám, že tento způsob odvádění a likvidace odpadních vod není možné povolit. Jímku je nutno nechat vyvážet fekálním vozem.
Přeji Vám pěkný den.
Lucie Poulová, 03.04.2018
Dobrý den, mohu zaplatit odpad na rok 2018 600,- kč na Váš účet nebo musím osobně? děkuji

Splatnost poplatku za komunální odpad je do 31. 3. 2018. Pokud nenastala u Vás nějaká změna, pak platební údaje jsou stejné jako v minulých letech (r. 2016 + r. 2017).

Pro fyzickou osobu, která má v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek 600,- Kč/osobu/rok; pro fyzickou osobu, která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí poplatek 600,- Kč/objekt/rok.

Všechny poplatky lze hradit převodem na účet města, v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách, případně prostřednictvím složenky na poště. Na stránce finančního odboru v části INFORMACE je uvedena tabulka Přehled plateb, termínů a účtů, kde jsou uvedeny veškeré potřebné obecné údaje pro platby.

Dagmar Ovečková, 07.02.2018
Dobrý den, prosím, vždy po roce zapomenu, na jaký účet a v jaké částce mám zaplatit poplatek za odpad...? Omlouvám se. Jsem chatař. Díky.

Vážený chataři,

poplatek je splatný na účet číslo 30015-388063349/0800 do 31. 3. běžného roku. Sazba je 600,- Kč za jednoho poplatníka. Jako variabilní symbol musíte uvést vám přidělený VS při přihlášení k poplatkové povinnosti. Bez něj není možné platbu přiřadit ke správnému poplatníkovi a vystavujete se možným sankcím za nesplnění poplatkové povinnosti. Pokud nemáte možnost zjistit svůj VS ve vlastní evidenci - např. výpis z účtu z loňského března, kontaktujte prosím úřednice finančního odboru na tel 221 982 518 nebo 221 982 527, případně na emailu financni@mestocernosice.cz.

Podrobnosti k místnímu poplatku za odpad naleznete na našem webu zde.

Jana Ullrichová, 28.03.2017
Dobrý den, je možno prosím zaslat formulář k dani z nemovitých věcí elektronicky? Jsem do 4.2. v Asii a bojím se že bych nestihl termín podání. Děkuji a zdravím Milan Hýsek
Pane Hýsku,
město Černošice není správcem daně z nemovistosti, tedy vám nemohu dát úplné informace k vašemu požadavku. Správcem daněm pro nemovitosti v Černošicích, resp. v okrese Praha - západ je Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Praha - západ.
Informace o podmínkách podání včetně příslušných formulářů, které lze podat elektronicky naleznete na stránce Finanční správy,
Odkaz pro elektronická podání prostřednictvím Daňového portálu.
30.01.2017
Dobrý den, ráda bych věděla jaké jsou koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti prorok 2017 v lokalitě Černošice- Mokropsy, osada Na Výsluní. Děkuji Bečvaříková

Paní Bečvaříková,
pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích, tedy i v lokalitě Černošice - Mokropsy:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová, 30.01.2017
Dobrý den, poplatek za popelnice jde zaplatiti hotově na MÚ???Poplatek je na 1/2 roku??? Děkuji za odpověď Irena

Paní Ireno,

ano, poplatek je možné platit i hotově v pokladnách města, a to jak v Černošicích, tak na pracovišti v Praze.

Poplatek je stanoven jako roční - 600,- Kč za poplatníka, je možné ho platit ve dvou splátkách, a to ke 31. 3. a 30. 9.

Další podrobnosti včetně adres pokladen, možností úhrady a vše spojené s poplatky je uvedeno na tomto webu v části Potřebuji si zařídit - Místní poplatky - Poplatek za odstraňování komunálního odpadu.

 

Jana Ullrichová, 30.03.2016
Dobrý den, dovoluji se zeptati, zda město plánuje nějaké akce k podpoře třídění odpadu či naopak sankce za netřídění. Alebrž pečlivě třídíme, máme k odvozu týdně v průměru polovinu menší popelnice. Často ale vidím, jak z mnoha přeplněných popelnic připravených k odvozu trčí papírové kartony, pytle s PET lahvemi či nápojovými kartony atd. Za vytříděný odpad město jistě může něco inkasovati, zároveň by se odvoz netříděného odpadu mohl výrazně zlevniti. Děkuji za odpověď.

Vážený pane Cmunte,

ano, máte pravdu, že motivace k třídění by šla posílit a již nějakou dobu o možnostech diskutujeme. Tou nejúčinnější je nastavení platby za odpad podle frekvence vývozu popelnic, místo nastavení „na hlavu a rok“. Například v obci Lety, kde to takto mají nastavené, mají nižší objem směsného komunálního odpodu v přepočtu na obyvatele, než my (tj. funguje to). Černošice takový systém v minulosti měly, ovšem působil druhotné problémy – vznikaly tehdy černé skládky kolem města apod. (někteří lidé minimalizovali své platby, a přebytek odpadu řešili „jinak“ – prý včetně toho, že občas dali odpad k sousedům apod.). Nicméně vedení města je toho názoru, že přece jen se přístup lidí asi od té doby už posunul k lepšímu a k těmto excesům by už nemuselo docházet. Znamenalo by to ale celkem velkou změnu celého systému. Je pravděpodobné, že k ní případně přistoupíme až za tři roky současně s koncem stávající smlouvy na svoz a zpracování odpadu. Mezitím zvažujeme například i možnost svozu tříděného odpadu přímo od každé nemovitosti – ve dvou českých městech to již zavedli a až od nich po několika měsících získáme zkušenosti, můžeme vyhodnotit, zda to případně zavést i u nás. V součtu nicméně platí, že celkově jsme na tom jako město s rozsahem třídění již dnes velice dobře díky zodpovědnému přístupu velkého počtu občanů, ke kterým jistě i vy patříte, a za to děkujeme.

Filip Kořínek, starosta, 19.02.2016
Dobrý den, kde zjistím číslo účtu, na který mám platit poplatek za odpad? Možná špatně hledám, ale v Informačních listech ani na stránkách města jsem tuto informaci nenašel.

Pane Řeháčku,

číslo účtu na placení poplatku za komunální odpad je 30015-388063349/0800, do variabilního symbolu je potřeba uvést vaše číslo poplatníka.

Všechna čísla účtů jsou na webu uvedena na stránce Transparantních účtů.

Číslo účtu je uvedeno také na stránce Poplatku za komunální odpad v rámci části webu "Potřebuji si zařídit" - Místní poplatky, kde zjistíte další informace k poplatkům.

Na stránce finančního odboru je zveřejněna přehledná tabulka Přehled plateb účtů a termínů co kdy na jaký účet a s jakými symboly platit.

Jana Ullrichová

 

10.02.2016
dobrý den, kde zjistím cenovou mapu pozemků pro Černošice děkuji Pištěková

Město Černošice nemá zpracovanou cenovou mapu. Ceny pozemků jsou individuální, vychází z jednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Jiří Jiránek, 04.01.2016

Stránka