Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Volby do zastupitelstev obcí


 

Prezident republiky vyhlásil volby do  zastupitelstev obcí na  5. a 6. 10. 2018. Rozhodnutí o  vyhlášení voleb bylo zveřejněno ve  Sbírce zákonů č. 85/2018.

Informace k volbám do zastupitelstva obce Vám poskytne Lenka Jochová, DiS.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstva obce.

Další informace k volbám naleznete na webových stránkách:

 

Informace k podávání kandidátních listin.

Vzory kandidátních listin, petice a čestného prohlášení:

Informace o podávání kandidátních listin a počet podpisů na petici je zveřejněn na naší úřední desce.

 

Kandidátní listiny se podávají za registrační úřad Černošice:

Odbor vedení města MěÚ Černošice

Podskalská 19, 120 00 Praha 2

5. patro, číslo dveří 518

telefon: 725 385 625, 221 982 336 – Jochová Lenka

             602 415 771, 221 982 465 – Budková Bohumila

Poslední den podání kandidátních listin u registračního úřadu Černošice je 31. 7. 2018 do 16 hodin na adrese: Podskalská 19, Praha 2.

 

Sídla volebních okrsků v Černošicích

  • volební okrsek č. 1        Farní centrum MaNa, Komenského 2018, Černošice 

                                                (NOVÉ !)

  • volební okrsek č. 2          Základní umělecká škola Černošice, Střední 403, Černošice
  • volební okrsek č. 3          Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice
  • volební okrsek č. 4          Dům s pečovatelskou službou, Vrážská 1805, Černošice
  • volební okrsek č. 5          Základní škola Černošice, Pod Školou 447, Černošice

 

Mapa města Černošic, kdo, kde volí

https://www.gobec.cz/cernosice/#14/1593989.35/6439820.74/GYQwjA3GBMCcJTgIwgORKoA

a zároveň volební okrsek bude uveden na obálce s hlasovacími lístky, které Vám budou doručeny do 2. 10. 2018.

Pro volby do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz !

Výsledky voleb do zastupitelstva města Černošice najdete na úřední desce dne 6. 10. 2018 po sečtení výsledků nebo na stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2018

 

Platnost občanského průkazu

 Pokud někdo zjistí ve dnech voleb, že nemá platný občanský průkaz, je možné si na odboru občansko správních a dopravně správních činností a MěÚ v Podskalské 19, Praha 2 (otevřeno po celou dobu konání voleb) nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.

 

Přenosné volební schránky

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat městský úřad (případně ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o hlasování do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici).  Budou k Vám vysláni 2 členové s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Podmínkou je, že volič se nachází v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště. Požadavky na hlasování do přenosné volební schránky můžete zasílat na e-mail kancelarstarosty@mestocernosice.cz nebo tel. 221 982 530, 607 015 369.

Za tuto stránku odpovídá L. Jochová