Černošice
Černošice

Černošická společnost letopisecká


ČeSpoLet

logoObraz našeho města, jeho dávná i novodobá historie, život zdejší komunity a paměť místa i jeho obyvatel, to vše v sobě pojí Černošická Společnost Letopisecká (ČeSpoLet).

Její vznik schválilo na svém zasedání v květnu 2015 černošické zastupitelstvo. Mezi členy ČeSpoLetu byli jmenováni: Vladimír Dousek, Renata Horešovská, Zdeňka Knězů, Milena Křížová († 2017), Petr Kubín, Ivan Látal, Věra Lešetická, Jana Paďouková, Hubert Poul, Michaela Šlesingerová, Otakar Štanc a Simona Kysilková Šnajperková (předsedkyně).

Jednotliví letopisci jsou lidé rozličných zájmů i věkové kategorie, kteří mají společné, že jim není lhostejné místo, kde bydlí, jeho historie, významní obyvatelé, budovy a další zdejší fenomény.

ČeSpoLet se svojí činností připojuje k tradici podobných uskupení, která jsou živá v okolních obcích (Všenory, Řevnice, Radotín). Společnost spolupracuje s kronikářkou města a pomáhá jí shromažďovat podklady pro historické i současné zápisy do obecních kronik.

Dále se svými příspěvky podílí na šíření zdejšího historického a kulturního povědomí v Informačním listu Černošice a archivuje zapůjčené či získané obrazové a písemné dokumenty. Disponuje materiály paní Mileny Křížové, která je nezištně dlouhá léta shromažďovala (autorka desítek článků z Informačních listů Černošice).

O své poznatky a zajímavosti se letopisci dělí se širokou veřejností prostřednictvím výstav a přednášek a také na webových stránkách, spravují svůj facebookový profil na www.facebook.com/letopisciCernosice, kam umisťují získané informace či fotografie.

Pokud by se chtěl kdokoliv zapojit do naší činnosti či něčím přispět, neváhejte a ozvěte se na: letopisci@mestocernosice.cz nebo kontaktujte některého z našich členů. Předem děkujeme za Vaše ohlasy, podněty a příspěvky.

2015

  • výstava ČERNOŠICE V PROMĚNÁCH ČASU
  • spolupráce na vydání knihy ČERNOŠICE (Pavla Státníková a kol. - Město Černošice a Pražské Benátky, 2016)

2016

  • výstava ŽILI MEZI NÁMI aneb ULICÍM DALI JMÉNA

2017

  • výstava NAŠE SVATBY

2018

  • výstava ČERNOŠICE 1918-2018 (fotografie Vladimíra Douska)
  • výstava NAŠE SPOLKY. ČERNOŠICE-MOKROPSY-VRÁŽ
  • vysazení STROMU REPUBLIKY pod Masarykovou základní školou

 

Za tuto stránku odpovídá P. Blaženín