Černošice
Černošice

Logo města Černošice


logoPravidla použití

Logo města Černošice mohou bez projednání v Radě města Černošice užívat město Černošice a jím zřízené organizační složky nebo jím zřízené či založené právnické osoby, a to bezplatně. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat logo města Černošice pouze po předchozím písemném souhlasu Rady města Černošice, a to bezplatně. Logo mohou užívat tyto subjekty na merkantilních a informačních tiskovinách, ostatních nosičích informací, na zahraničních a tuzemských veletrzích a na běžných prezentacích či sportovních a jiných akcích města...
Podrobná pravidla užívání loga, a dále i znaku či vlajky města jsou na vyžádání u pracovníků odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Soubory ke stažení

VARIANTA LOGA Soubor typu png Soubor typu ai Soubor typu cdr
základní logo v png logo v ai -
odstíny šedi logo v png logo v ai -
černobílá pozitivní logo v png logo v ai logo v cdr
černobílá negativní logo v png logo v ai logo v cdr

Kompletní zip soubor formátů ai
Kompletní zip soubor formátů cdr
 

Za tuto stránku odpovídá A. Červenková