Černošice
Černošice

Řidičský průkaz


Postup při vyřízení nového řidičského průkazu


Řidičský průkaz:
ŘP se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění).

Řešení situace:
Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, resp. na magistrát města na území České republiky, příslušný podle místa Vašeho trvalého bydliště. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

Vaše žádost bude vyřízena do 15 (20) dnů od podání. Řidičský průkaz musíte převzít osobně.

Na úřadě předložte:
► doklad o získání řidičského oprávnění,
► doklad totožnosti,
► jednu barevnou průkazovou fotografii.
 

Postup při vyřízení mezinárodního řidičského průkazu


Mezinárodní řidičský průkaz:
Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území ČR.

Řešení situace:
Podejte písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na obecní úřad s rozšířenou působností. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.

Na úřadě předložte:
► žádost o vydání MŘP,
► doklad totožnosti,
► platný řidičský průkaz,
► jednu barevnou průkazovou fotografii.
 

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu


Změna údajů:
Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu / mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu.

Řešení situace:
Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně na obecní úřad s rozšířenou působností. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy.

Na úřadě předložte:
► průkaz totožnosti,
► dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,
► jednu barevnou průkazovou fotografii.