Černošice
Černošice

Registrace nového vozu


Postup při registraci nového, dosud neregistrovaného, vozidla

Registrace:
V případě registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.

Řešení situace:
Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba, která chce být zapsána v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

Žádost o registraci vozidla podejte osobně na obecní úřad s rozšířenou působností. V Praze se obraťte na Magistrát hlavního města Prahy. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech. Zpravidla se věc vyřizuje na počkání.

Na úřadě předložte:
► doklad totožnosti,
► doklad o pojištění vozidla,
► technický průkaz vozidla,
► případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel).
 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Club Kino