Černošice
Černošice

Nemocenské dávky


Postup při žádosti o nemocenskou
 

Nárok na nemocenskou:
Nemocenské dávky, které jsou dávkou nemocenského pojištění, náleží pojištěnci, tj. zaměstnanci, jestliže byl lékařem dočasně uznán neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání nebo nemůže vykonávat zaměstnání pro nařízenou karanténu a splňuje i ostatní stanovené podmínky.Poskytuje se za kalendářní dny, a to od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti do skončení pracovní neschopnosti nebo do uznání invalidity, nejdéle však po dobu jednoho roku od počátku pracovní neschopnosti.

Nemocenské se stanoví procentní sazbou z denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ zjistíte tak, že vyměřovací základ (úhrn započitatelných příjmů) zjištěný z rozhodného období vydělíte počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodného období. Do tohoto počtu dnů se nezahrnují kalendářní dny omluvené nepřítomnosti v práci, za které vám nenáleží náhrada příjmů (včetně dnů, za které bylo poskytováno nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a peněžitá pomoc v mateřství), dny za které vám náleží náhrada příjmu při výkonu služby v ozbrojených silách a dny po skončení zaměstnání. Rozhodným obdobím je zpravidla dvanáct kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost.

Takto zjištěný denní vyměřovací základ se redukuje, a to za dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti (karantény) se částka do 480 Kč denního vyměřovacího základu započítává pouze z 90 %, z částky nad 480 do 690 Kč se počítá 60% a k částce nad 690 Kč se nepřihlíží. Od patnáctého kalendářního dne pracovní neschopnosti se částka do 480 Kč započítává v plné výši, z částky nad 480 Kč do 690 Kč se započítává 60 % a k částce nad 690 Kč se nepřihlíží.Výše nemocenského činí za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti (karantény) 25 %, od čtvrtého kalendářního dne 69 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Podmínky přiznání nemocenské:
Nemocenské vám náleží, jestliže
► pracovní neschopnost (karanténa) vznikla v době pojištění (tj. trvání zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění), nebo po skončení pojištění, v době, kdy pobíráte ze skončeného zaměstnání dávky nemocenského pojištění (tj. nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, podporu při ošetřování člena rodiny), nebo v tzv.ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 42 dnů od skončení pojištění. Pokud jste byl naposledy zaměstnán/a po kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů vaše poslední pojištění trvalo;
► nenáleží vám za období pracovní neschopnosti započitatelný příjem ze zaměstnání, ze kterého je nemocenské poskytováno, s výjimkou těch příjmů, které náleží i v době pracovní neschopnosti;
► nárok na dávku byl předepsaným způsobem uplatněn.

Nárok na nemocenské dávky vám nenáleží jestliže jste si jste si přivodili pracovní neschopnost:
► v úmyslu vylákat nemocenské;
► zaviněnou účastí ve rvačce;
►j ako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků;
při spáchání úmyslného trestného činu, za nějž zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice přesahuje jeden rok.

Řešení situace:
Žádost o nemocenské podejte na tiskopise "Potvrzení pracovní neschopnosti" nebo "Potvrzení o nařízení karantény".Zaměstnanci tuto žádost podávají u zaměstnavatele

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Na Staňkovce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0