Černošice
Černošice

Přídavek na dítě


Postup při žádosti o přídavek na dítě
 

Nárok na přídavek:
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž příjem nepřesáhne trojnásobek životního minima v "předchozím" kalendářním roce.

Do doby zletilosti dítěte, tj. do 18 let, podává žádost zákonný zástupce nebo osoba, která je soudem nebo zákonem zmocněna za dítě jednat, např. pěstoun nebo poručník. Nezaopatřené dítě starší 18 let žádá o dávku samo.

Podmínky přiznání přídavku:
Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech úrovních, odvislých od příjmů rodiny v předchozím kalendářním roce. Jeho měsíční výše je stanovena násobkem částky životního minima na osobní potřeby dítěte.

Řešení situace:
Podejte písemnou žádost o přídavek na dítě na předepsaném formuláři na úřad práce nebo na městském/obecním úřadě. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Na úřadě předložte:
► žádost o přídavek na dítě,
► průkaz totožnosti,
► u dětí do 15 let rodný list.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0