Černošice
Černošice

Příspěvek na bydlení


Postup při žádosti o příspěvek na bydlení
 

Nárok na příspěvek:
Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek.

O příspěvek může žádat vlastník bytu nebo nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu.

Podmínky přiznání příspěvku:
Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy.

Příspěvek na bydlení je poskytován, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 1,6 násobek životního minima rodiny, přitom nárok na dávku ani její výše nezávisí na tom, zda jde o byt nájemní, družstevní nebo v osobním vlastnictví, např. v činžovním nebo rodinném domě.

U příspěvku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních dávek státní sociální podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu. Přitom není podstatné, zda všechny tyto osoby žijí ve společné domácnosti. Do okruhu společně posuzovaných osob se započítává i osoba po dobu, kdy plní základní nebo náhradní službu v armádě ČR nebo civilní službu.

Další požadavky:
► Písemný souhlas všech společně posuzovaných osob k ověřování údajů uvedených v žádosti o dávku státní sociální podpory, popř. ke zjišťování těchto údajů,
► doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o užívání nájemního bytu, smlouva o užívání obytné místnosti v tzv. ubytovnách atd.).

Řešení situace:
Podejte písemnou žádost o příspěvek na bydlení na předepsaném formuláři. Se žádostí se obraťte na úřad práce příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště, v Praze na odpovídající úřad městské části. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkáchministerstva práce a sociálních věcí.

Na úřadě předložte:
► žádost o příspěvek na bydlení,
► průkaz totožnosti,
► rodný list u dětí do 15 let.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie