Černošice
Černošice

Rodičovský příspěvek


Rodičovský příspěvek


Postup při žádosti o rodičovský příspěvek

Nárok na příspěvek:
Nárok na rodičovský příspěvek získáte tehdy, pokud jste rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o jedno dítě do čtyř let věku, nebo do sedmi let věku, pokud je dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče, osoba pečující o osvojené dítě, nebo o dítě, jehož rodič zemřel a dále osoba pečující o dítě manžela.

Oprávnění v této věci jednat má matka či otec dítěte, popřípadě osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Podmínky přiznání příspěvku:
Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území ČR oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout Magistrát hlavního města Prahy nebo krajský úřad.

Podmínka nároku na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou i v tom kalendářním měsíci, v němž:
► se dítě narodilo,
► měl rodič po část měsíce nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc (podporu muži) nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z nemocenského pojištění,
► osoba dítě převzala na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče nahrazující péči rodičů,
► dítě dovršilo 4 let věku nebo 7 let věku, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené,
► dítě nebo rodič zemřeli.

Rodičovský příspěvek náleží i v případech,
► kdy je dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku maximálně 5 kalendářních dnů v měsíci,
► kdy dítě pravidelně navštěvuje léčebné rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči, nebo se zaměřením na děti tělesně postižené nebo mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
► kdy dlouhodobě zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
► kdy dítě navštěvuje předškolní zdravotnická zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jde o zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů (osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více.

Nárok na rodičovský příspěvek nemá osoba, které byl přiznán příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 213/2002 Sb.

Od ledna 2004 se již nesleduje příjem z výdělečné činnosti, nárok na rodičovský příspěvek není ovlivněn ani nárokem na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Řešení situace:
Podejte písemnou žádost o rodičovský příspěvek na předepsaném formuláři na úřad práce, v Praze na úřady městských částí, příslušné podle místa vašeho trvalého bydliště. Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení na internetových stránkáchministerstva práce a sociálních věcí.

Na úřadě předložte:
► žádost o rodičovský příspěvek,
► průkaz totožnosti,
► rodný list dítěte,
► potvrzení, do kdy pobíráte, nebo jste pobírali peněžitou pomoc v mateřství.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0