Černošice
Černošice

Stížnost na práci veřejné správy


Ombudsman


Informace na této stránce nemusí být platné či úplné. Právě probíhá jejich úprava!

Informace o úřadu

Oficiální název: Kancelář veřejného ochránce práv
Adresa: Údolní 39, 60200 Brno
Telefon: 542 542 111 
Email: kancelar@ochrance.cz  
WWW: www.ochrance.cz  


Informace o žádosti

Předmět žádosti:
Na veřejného ochránce práv se můžete obrátit v případě, že nesouhlasíte postupem, opatřením, rozhodnutím či jinou činností úřadu ve vztahu k vám či pokud chcete podat stížnost na nečinnost úřadu.

Řešení situace:
Podejte písemný podnět poštou nebo ústní podání do protokolu v sídle veřejného ochránce práv. Podnět můžete také podat elektronickou poštou. Vzorový formulář podnětu je součástí informačního letáku, který je k dispozici v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv či na internetových stránkách veřejného ochránce práv, jeho použití však není nezbytnou podmínkou podání podnětu.

Doklady:
Musíte podat podnět veřejnému ochránci práv a předložit veškerou relevantní dokumentaci, týkající se věci.
Podnět veřejnému ochránci práv musí zahrnovat:
► jméno, příjmení a bydliště stěžovatele (u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jménem právnické osoby jednat),
► označení úřadu či úřadů, vůči nimž podnět směřuje (případně identifikační údaje úředníka, který konkrétně za úřad jednal),
► popis podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda a s jakým výsledkem byla věc předložena jinému orgánu,
►doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě,
týká-li se podnět vydaného rozhodnutí, jeho kopii,
► pokud je podnět podáván za jinou osobu, písemnou plnou moc.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie