Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

Archív

Právně neplatné územní a regulační plány Černošic


Zde je zveřejněna již neplatná územně plánovací dokumentace, která je k dispozici. 

 

Územní plán sídelního útvaru Černošice

Územní plán sídelního útvaru Černošice po změně č. 2 

Územní plán sídelního útvaru Černošice po změně č. 4 

 

 

 
 

  

Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková