Černošice
Černošice

Platné

Platné územní a regulační plány Černošic
a schválené územní studie


Územní plán

Územní plán Černošice - úplné znění po změně č.2
Územní plán Černošice - právní stav po změně č.1
Územní plán Černošice
Změna č.1 územního plánu Černošice
Změna č.2 územního plánu Černošice

                                                                        

Zprávy o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování územního plánu Černošice za období 11/2010 – 11/2016

Regulační plány

Černošice Regulační plán Akátová
Černošice Regulační plán Javorová
Černošice Regulační plán Na Koutech-východ
Černošice Regulační plán Na Vysoké
Černošice Regulační plán V Lavičkách
Černošice Regulační plán Werichova

Územní studie

Územní studie "Pod školou"

 

                                                                                      vyvěšeno:

                                                                zveřejněno minimálně do:

 

Projekt "Územní plán Černošice" byl spolufinancován z  prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Projekt „Zpracování vybraných jevů z ÚAP pro území ORP Černošice“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

 

 
Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková