Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

Projednávané

Projednávané územní a regulační plány Černošic
a projednávané územní studie


Územní plán

Aktuálně se nic neprojednává.                              

                                                                                                

Regulační plány

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu V Lavičkách

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu Javorová

Návrh změny č.1 regulačního plánu Javorová
Textová část
Grafická část

                                                                                                                                        

Územní studie

Územní studie veřejných prostranství Černošice - zadání
Stránka byla naposledy aktualizována 9.7.2018.
Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková