Černošice
Černošice

Projednávané

Projednávané územní a regulační plány Černošic
a projednávané územní studie


Územní plán

Aktuálně se nic neprojednává.                              

                                                                                                

Regulační plány

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu V Lavičkách

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu Javorová

Návrh změny č.1 regulačního plánu Javorová - veřejné projednání

Výroková část

Odůvodnění

Územní studie

Veřejná vyhláška - Oznámení o pořizování Územní studie Centrum Mokropsy

Centrum Mokropsy

Písemné  připomínky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 30.11.2019 (včetně).                                                                                                                                                                                              vyvěšeno dne: 29.10.2019

                                                                zveřejněno minimálně do: 30.11.2019     

                                                                                            

 

Stránka byla naposledy aktualizována 29.10.2019.

 

Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková