Černošice
Černošice

Projednávané

Projednávané územní a regulační plány Černošic
a projednávané územní studie


Územní plán

Aktuálně se nic neprojednává.                              

                                                                                                

Regulační plány

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu V Lavičkách

Schválené zadání 1. změny regulačního plánu Javorová

 

VV - Oznámení o konání veřejného projednání a doručení Návrhu změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu "Javorová" v k.ú. Černošice
Návrh změny č.1 regulačního plánu Javorová - veřejné projednání

Výroková část

Odůvodnění

                                                                zveřejněno minimálně do: 7.8.2019

Územní studie

Územní studie veřejných prostranství Černošice - zadání

 

VV - Oznámení o pořizování Územní studie veřejných prostranství Černošice

Územní studie veřejných prostranství

Územní studie veřejných prostranství - hlavní výkres

                                                                                      

                                                                vyvěšeno dne: 21.6.2019

                                                                zveřejněno minimálně do: 22.7.2019

Stránka byla naposledy aktualizována 21.6.2019.
Za tuto stránku odpovídá H. Ušiaková