Černošice
Černošice

Mníšek pod Brdy

Územní plán sídelního útvaru Mníšek pod Brdy byl schválen v r. 1993, změna č. 1 byla schválena v r. 1995, změna č. 2 byla schválena v r. 1998, změna č. 3 byla schválena v r. 2002, změna č. 4 byla schválena v r. 2005. 

  • Regulační plán

Regulační plán Mníšek pod Brdy - zóna 12b byl schválen v r.2004.

  • Územní studie

Územní studii obytné lokality Pod silnicí pořizovatel schválil dne 12.8.2013 jako podklad pro rozhodování v území.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na  stavebním úřadu a obci Mníšek pod Brdy.

Stránka byla naposledy aktualizována 18.2.2016.