Černošice
Černošice

Úholičky

  • Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Úholičky byl schválen v r. 1998, změna č. 2 byla vydána v r. 2011, změna č. 3 byla vydána v r. 2015. 

Změna č.3 ÚPNSÚ Úholičky

V současné době se projednává nový územní plán Úholičky. Schválené zadání ze dne 5.11.2012 naleznete zde.

  • Územní studie

Územní studie "U Hřiště" pořizovatel schválil dne 28.4.2016 jako podklad pro rozhodování v území.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu ve Velkých Přílepech, obci Úholičky a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 2.5.2016.