Černošice
Černošice

Pohoří

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Pohoří

Obec pořizuje nový územní plán.
Zadání územního plánu Pohoří

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Pohoří

 

Návrh územního plánu Pohoří k opakovanému veřejnému projednání - text

 

Písemné  připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 18.12.2019 (včetně).

 

                                                                                     vyvěšeno: 6.11.2019

                                                 zveřejněno minimálně do: 18.12.2019

Stránka byla naposledy aktualizována 6.11.2019.