Černošice
Černošice

Pohoří

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Pohoří

Obec pořizuje nový územní plán.
Zadání územního plánu Pohoří

 

Návrh územního plánu Pohoří k veřejnému projednání - text

 

Písemné  připomínky a námitky bylo možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 5.8.2018.

 

                                                                                     vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                                 zveřejněno minimálně do:

Stránka byla naposledy aktualizována 6.8.2019.