Černošice
Černošice

Pohoří

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Pohoří

Obec pořizuje nový územní plán.
Zadání územního plánu Pohoří

 

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu územního plánu Pohoří
Návrh územního plánu Pohoří k veřejnému projednání - text

 

Písemné  připomínky a námitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 8.8.2018.

Pro podání  připomínky nebo námitky je možné použít formuláře, které naleznete zde.  

                                                                                     vyvěšeno: 12.6.2019

                                                 zveřejněno minimálně do: 5.8.2019

Stránka byla naposledy aktualizována 12.6.2019.