Černošice
Černošice

Pohoří

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Pohoří

Obec pořizuje nový územní plán.
Zadání územního plánu Pohoří

 

Návrh územního plánu Pohoří ke společnému jednání - text

 

Písemné  připomínky bylo možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 8.8.2018.

                                            vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                                 zveřejněno minimálně do: 

Stránka byla naposledy aktualizována 4.4.2019.