Černošice
Černošice

Zahořany

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Zahořany

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání ze dne 9.6.2014 naleznete zde.

 

Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu Zahořany

Návrh územního plánu Zahořany k opakovanému veřejnému projednání

Výroková část

Odůvodnění

Písemné  připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 15.10.2019 (včetně).

                                                                            vyvěšeno: 20.8.2019

                                                zveřejněno minimálně do: 15.10.2019

Stránka byla naposledy aktualizována 20.8.2019.