Černošice
Černošice

Černolice

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Černolice

Zpráva o uplatňování územního plánu Černolic za období 12/2012 - 3/2018
 
Návrh Změny č.2 územního plánu Černolice - textová část
Návrh Změny č.2 územního plánu Černolice - výkresová část

 

 

                                               vyvěšeno:

                                               zveřejněno minimálně do: 

 

Stránka byla naposledy aktualizována 8.3.2019.