Černošice
Černošice

Lety

Územní plán Lety nabyl účinnosti 14.2.2020.
Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Koncepce uspořádání krajiny
Koncepce dopravní infrastruktury
Koncepce technické infrastruktury

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Řevnicích, obci Lety a  odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 26.2.2020.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie