Černošice
Černošice

Klínec

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Klínec

Územní plán

Zpráva o uplatňování územního plánu Klínec za období 9/2014 - 12/2018 byla schválena dne 28.3.2019.

 
Návrh Změny č.1 ÚP Klínec - text a odůvodnění
Koordinační výkres     
Písemné  připomínkynámitky bylo možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 27.7.2020 (včetně).

 

Územní studie

Klínec US3 - bydlení "V Koutech"
Územní studie Klínec US3 - bydlení "V Koutech"
                                                                    

                                                            Vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                                             Zveřejněno minimálně do:

Stránka byla naposledy aktualizována 15.10.2020.