Černošice
Černošice

Klínec

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Klínec

Územní plán

Zpráva o uplatňování územního plánu Klínec za období 9/2014 - 12/2018 byla schválena dne 28.3.2019.

 

Veřejná vyhláška -  Opakované veřejné projednání Návrhu změny č.1 územního plánu Klínec
Návrh Změny č.1 ÚP Klínec - text a odůvodnění
Koordinační výkres     
Písemné  připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 2.8.2021 (včetně).

                                                                                    

                                                                                         Vyvěšeno: 14.6.2021

                                                              Zveřejněno minimálně do: 2.8.2021

Územní studie

Klínec US3 - bydlení "V Koutech"
Územní studie Klínec US3 - bydlení "V Koutech"
                                                                    

                                                           

Stránka byla naposledy aktualizována 14.6.2021.