Černošice
Černošice

Pohoří

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Pohoří

Obec pořizuje nový územní plán.
Zadání územního plánu Pohoří

 

Návrh územního plánu Pohoří k opakovanému veřejnému projednání - text

 

Písemné  připomínkynámitky bylo možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 18.12.2019 (včetně).

 

                                                       vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                                 zveřejněno minimálně do:

Stránka byla naposledy aktualizována 20.12.2019.