Černošice
Černošice

Požadavek Krajského soudu v Praze na kandidáty do funkce přísedících

Kandidát na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze musí splňovat tyto předpoklady:
- státní občanství České republiky
- plnou svéprávnost a bezúhonnost
- věk nejméně 30 let
- trvalý pobyt, nebo stálé pracoviště ve Středočeském kraji

Funkce přísedícího je veřejnou funkcí a řídí se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.
Přísedící se podílí, jako člen tříčlenného senátu, na rozhodovací činnosti krajského soudu v
trestních věcech, ve kterých tento soud rozhoduje jako soud prvního stupně. Jde tedy o rozhodovací činnost soudu v případech nejzávažnější majetkové, či násilné trestné činnosti. Senát krajského soudu je v takových případech složen z předsedy senátu, který je soudcem z povolání a dvou soudců – přísedících, kteří jsou laiky volenými zastupitelstvem kraje. Při rozhodovací činnosti jsou hlasy všech členů senátu rovné.

V případě dalších dotazů se obraťte na personální útvar Krajského soudu v Praze
Věra Pelcová, tel. 257 005 426, e-mail: vpelcova@ksoud.pha.justice.cz, popř. na místopředsedu Krajského soudu v Praze pro věci trestní – Mgr. Petr Franc, tel. 724181103, e-mail:pfranc@ksoud.pha.justice.cz

Datum vložení: 30. 5. 2018 15:24
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2018 15:29
Autor: Jitka Drahokoupilová