Černošice
Černošice

Splatnost poplatku za odstraňování komunálního odpadu je 31. 3. 2020

popelnice

informace o splatnosti poplatku za odpad

Veškeré údaje pro platbu zůstávají stejné jako v minulých letech:  

Číslo účtu pro platbu je 30015-388063349/0800, variabilní symbol (VS) je adresné označení poplatníka a bylo přiděleno v r. 2012 nebo při pozdější registraci. VS sdělí kontaktní pracovníci na požádání. Všechny náležitosti platby jsou také uvedeny v přehledné tabulce na stránce finančního odboru.

Pro fyzickou osobu, která má v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek 600,- Kč/osobu/rok; pro fyzickou osobu, která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí poplatek 600,- Kč/objekt/rok.

Poplatek jsou povinni platit i cizinci.

Datum vložení: 29. 3. 2019 15:08
Datum poslední aktualizace: 9. 1. 2020 11:36
Autor: Ing. Jana Ullrichová