Černošice
Černošice

Vyjádření České pošty k podnětům občanů Černošic

Vyjádření České pošty k podnětům občanů Černošic 1

Vyjádření navazuje na jednání starosty F. Kořínka s oblastními manažery České pošty, které proběhlo 27.4.2021

Přes online formulář bylo shromážděno a zástupcům České pošty předáno více než 50 podnětů občanů k fungování služeb České pošty v našem městě.

VYJÁDŘENÍ ČESKÉ POŠTY

Doručování zásilek v obci Černošice

V rámci přijaté strategie České pošty, s. p. dochází postupně ke změnám v systému organizace dodávací služby, a to zejména formou centralizace dodání do větších provozních celků. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno i k centralizaci listovního dodání z dodejny Černošice k dodejně Praha 512. Centralizace přispívají k efektivitě dodací sítě v příslušné oblasti, optimalizaci pracovních míst a zajištění lepší zastupitelnosti listovních doručovatelů.

Poboček České pošty, na které jsou místní obyvatelé zvyklí, se tato změna nijak nedotkla. Stále je mohou klienti navštěvovat během standardních otevíracích hodin, uložené dopisy a balíky zde na ně počkají jako dosud.

Dodejna Praha 512 se bohužel potýkala s nepříznivou personální situací způsobenou neobsazenými pracovními místy a zvýšenými absencemi doručovatelů z důvodu nemocí, karantén a OČR v souvislosti s koronavirovou pandemií. Tyto skutečnosti mohly v některých případech negativně ovlivnit kvalitu poštovních služeb.

Občanům města Černošice se touto cestou za nekvalitně provedené služby omlouváme. Na stabilizaci personální situace intenzívně pracujeme. V současné době jsou již všechny místa listovních doručovatelů obsazena a věříme, že po zaučení nových pracovníků bude již doručování probíhat v náležité kvalitě.

Pokud by se přesto vyskytly problémy s doručováním listovních zásilek, zřídili jsme pro potřeby občanů emailovou schránku: cernosice@cpost.cz do které mohou posílat případné dotazy, podněty a připomínky.

 

DOVĚTEK starosty:
V rámci schůzky jsme mluvili i o tom, jak mohou město a samotní místní obyvatelé pomoci předejít některým problémům:
1 - Prosím, zkontrolujte, že máte dobře viditelnou ceduli s č.p., popř. č.ev. (u chat) - je potřeba ji mít blízko schránky/vchodu.
2 - Prosím mějte na paměti, že pokud je na schránce nějaké jméno, doručovatel NESMÍ vhodit zásilku na jiné jméno. Pokud je na schránce "Novák", nesmí doručit dopis "Nováková", i když č.p. souhlasí! (Pokud je na schránce Novákovi, pak ano. Pokud na schránce není nic, doručí se vše, kde je uvedeno příslušné č.p./ev..)
3 - Pro zásilky do rekreačních objektů je důležité odesílatelům zdůraznit, že musí uvést "č. ev." (evidenční, s nulou na začátku), protože pokud ze zvyku uvedou č.p., bude nejspíš doručeno dle č.p. do příslušného domu pro trvalé bydlení/užívání uvnitř města.
Zástupci České pošty mi také zmínili určité personální změny, ke kterým v rámci řešení situace přistoupí, včetně většího důrazu na zaškolování nových doručovatelů a větší podporu jejich práce.
Doručování balíků probíhá z Rudné, doručování dopisů z Radotína. Česká pošta speciálně pro Černošice zavedla jednotnou emailovou adresu cernosice@cpost.cz, aby další podněty či stížnosti byly přijímány na jednom místě a komunikace se pro naše obyvatele zjednodušila. Po nějaké době se s manažery ČP opět setkáme k vyhodnocení. V jiných městech a obcích v okolí tolik problémů nebylo, což je pro nás naděje a příslib, že to i u nás půjde lépe .
F. Kořínek
 
Datum vložení: 10. 5. 2021 9:26
Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2021 9:41
Autor: Jitka Drahokoupilová