Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Dobrý den,
ulici Akátovou máme zařazenou v plánu oprav nezpevněných komunikací na září. Opravu provedeme dle našich možností.
 
Renáta Petelíková, 25. 8. 2021
Dobrý den,
 
děkujeme za Váš dotaz a uvádíme k němu následující skutečnosti. Městská policie Černošice z vozidla žádné registrační značky nesundávala. Vozidlo při kontrole strážníky na konci léta 2020 již registrační značky nemělo. Také nemá vozidlo viditelný VIN kód. Do vozidla se nedalo dostat jelikož bylo uzamčené. Šlo otevřít pouze zadní dveře (nákladového prostoru), kde bylo zjištěno vosí hnízdo. Tudíž MP čekala na zimní období, aby nedošlo k možnému útoku vos na strážníka. Dne 20.12.2020 přes nákladový prostor se podařilo vozidlo odemknout a zjistit majitele dle VIN kódu přes centrální registr vozidel. Tomu byl začátkem únoru odeslán dopis s upozorněním na porušování zákona - odstavení vraku. Majitel vozidla se dostavil a předložil kupní smlouvu, kterou prokázal, že vozidlo již v roce 2018 prodal. Z tohoto důvodu byl zaslán novému majiteli znovu dopis se žádostí o odstranění vozidla s lhůtou 14 dnů od doručení. Tato lhůta uplynula začátkem měsíce března. Pakliže vozidlo nebylo odstraněno (bude prověřeno hlídkou MP)  bude celá věc předána správnímu orgánu k dalšímu opatření. Tedy k zaslání oficiální zákonné výzvy k odstranění vozidla majiteli a pokud tak do dvou měsíců od zveřejnění výzvy vozidlo neodstraní, bude možné vozidlo odstranit. Pokud stojí na městském pozemku, bude to dělat město. Pokud na soukromém pozemku, musí všechny úkony včetně podání návrhu správnímu orgánu podat majitel pozemku. K delší časové prodlevě v řešení vraku došlo zejména z důvodu zaměření strážníků MP na vládní opatření související s nouzovým stavem a s tím spojených kontrol dodržování vládních opatření a nemožností se dostat k informacím o majiteli vozidla. Přesný termín, kdy bude vozidlo odstraněno není možné sdělit, jelikož MP nemá zákonné oprávnění vozidlo z místa odtáhnout. Věc bude v nejbližších dnech předána správnímu orgánu (silničnímu správnímu úřadu) k dalšímu řešení a záleží na tomto správním orgánu, zda vozidlo za vrak označí a kdy zahájí úkony potřebné k odstranění vozidla.
Otmar Klimsza, 9. 3. 2021

Vážená paní Lundová,

děkujeme za dotaz. Viladům pro učitele je zde navržen v souladu s dlouholetým využitím tohoto pozemku pro občanskou vybavenost. Do předloňského roku zde byla služebna městské policie, nyní zde působí hudební škola. Velikostí stavby ani zastavěností (a tedy rozsahem zelených ploch) se ale nebude zásadně lišit od maximálních parametrů, které by platily třeba pro rodinný dům. Nechystáme zde nic, co by zásadně měnilo rámec možného využití nebo mělo nějaký výrazně negativní dopad na celou lokalitu. Chápeme samozřejmě, že pro sousední nemovitosti je výhodou, že dnešní stavba je pouze přízemní, ale to je jen historický stav, nikoliv záruka či omezení budoucího využití. Nicméně Vás chci ujistit, že při spolupráci s architektem na konkrétním návrhu podoby budoucí stavby se jistě bude klást důraz na její vhodné a citlivé zasazení v daném místě s ohledem na sousední parcely.

Z výše zmíněných i dalších ohledů byl tento pozemek pro dané využití vyhodnocen jako vhodný, naopak třeba Vámi zmíněné místo vedle sportovní haly by takové využití neumožňovalo, resp. nebylo pro něj vhodné. Přírodní hlediště není nevyužívané (i když uznávám, že zatím méně často, než jsme očekávali), každopádně koncepce celého venkovního areálu pod školou nepočítá s žádnými většími stavebními objekty, a jeho současná podoba je mimochodem velmi kladně hodnocena mnoha místními občany i návštěvníky.

Co se týče lesíku, ohrožuje jej bohužel klimatická změna a zejména dlouhá období sucha, nicméně dalšího dopadu nějakých emisí (myslela jste emisí tepla?) z připravované stavby se neobáváme.

Na závěr bych Vás chtěl osobně požádat, aby i přes Váš prvotní pohled na tento záměr – osobně jej dokážu pochopit – jste přijali a podpořili naše úsilí o zajištění kvalitních podmínek pro fungování naší základní školy jako naprostého základu kvality života ve městě. Již nyní je v naší oblasti problém přijmout kvalitní učitele, a podle oficiálních propočtů bude v některých odbornostech a později plošně problém získat a udržet dostatečnou celkovou kapacitu (počet učitelů) vůbec... Náš záměr je velmi strategickou investicí, která napomůže fungování a kvalitě základní školy na roky dopředu díky její větší konkurenceschopnosti na trhu práce. V případě Vašeho zájmu jsem připraven k telefonickému nebo osobnímu kontaktu, nicméně pro tuto chvíli bych asi neměl k dispozici více informací, přinejmenším než bude dokončena architektonická studie.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Filip Kořínek

 

Filip Kořínek, 3. 2. 2021

Dobrý den,

oprava chodníku v Jansově ulici byla provedena dle zadání, které počítalo s ponecháním stávajících obrubníků. Nejde o novou stavbu chodníku, která by musela splňovat řadu parametrů a překročila by rámec finančních prostředků, které jsme měli v letošním roce k dispozici.

Jiří Jiránek, 1. 12. 2020

Dobrý den,

výstavbu chodníku v ulici V Boroví zvažujeme. Nyní projednáváme s Policicí ČR a silničním správním úřadem dopravním inženýrem navržená opatření pro zlepšení bezpečnosti chodců v  křižovatce ulic Poštovní - Fügnerova. V závislosti na výsledku projednání, zvážíme i možnost doplnění chodníku ve Vámi zmiňovaném místě, což může být komplikované vzhledem k velkému množství inženýrských sítí, které tam vedou.

 

Jiří Jiránek, 2. 11. 2020

Dobrý den,

žádost, prosím, zašlete na podatelnu městského úřadu (Podskalská 19, Praha 2) buď v elektronické formě prostřednictvím datové schránky nebo na email podatelna@mestocernosice.cz (ale musíte emailovou zprávu opatřit zaručeným elektronickým podpisem) nebo v listinné formě s přiloženým datovým nosičem s nahraným projektem v elektronické podobě.

Pelešková

Ing. Pelešková, 12. 10. 2020

Dobrý den,

chodník v Jansově ulici nebyl v dobrém stavu, ani před pokládkou kabelů společnosti ČEZ vč. kabelů pro městské veřejné osvětlení.  Proto jsme se rozhodli investovat do nového chodníku, který bude proveden ze zámkové dlažby. Výběrové řízení na dodavatele bylo právě vyhlášeno. Očekáváme, že s vybraným dodavatelem budeme moci podepsat smlouvu koncem října a chodník bude proveden do konce letošního roku.

Jiří Jiránek, 6. 10. 2020

Dobrý den,

zvažujeme opravu celé Slovenské ulice v její nezpevněné části strojně položeným asfaltovým recyklátem. Provedení bude záviset na realizaci dalších ulic ve městě (Karlické a Srbské), neboť je cenově výhodné využít pro úpravu ulice mechanizaci i pracovní síly, které budou u jiné akce k dispozici.

 

Jiří Jiránek, 7. 9. 2020

Dobrý den,

chcete-li zodpovědět otázky týkající se rekonstrukce Slunečné ulice, obraťte se na odbor investic a správy majetku, který má na starosti investiční akce realizované městem. Kontakty najdete je zde: kontakty/mesto-a-mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-investic-a-spravy-majetku-15.html

Všechny informace týkající se rekonstrukce Slunečné ulice a s tím souvisejících omezení, najdete v aktualitách na městském webu, přikládáme odkaz: prakticke-informace/aktuality-z-mesta-a-uradu/rekonstrukce-slunecne-ulice-od-13-7-2020-1254cs.html

 

 

Jiří Jiránek, 8. 7. 2020

Dobrý den,

přípravné práce se nezastavily. V úseku od přejezdu Dr. Janského ve směru Beroun město zaslalo v roce 2019 vyjádření k dokumentaci pro územní řízení, která ji byla zaslána společností SUDOP. Nyní probíhá úprava této projektové dokumentace. V úseku od Radotína až po přejezd Dr. Janského byla městu zaslána dokumentace pro územní řízení k vyjádření teprve nedávno. Návrh vyjádření města k této dokumentaci nyní připravuje pro radu města komise pro rekonstrukci železnice (návrh počítá s mimoúrovňovým křížením trati a silnice II/115, v místě stávajícího přejezdu Radotínská se zachováním přechodu pro pěší, zrušením přejezdu Kazínská a zachováním přejezdů Říční a Dr. Janského).

S pozdravem

Šimon Hradilek

2. 6. 2020

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Alotrium slaví narozeniny v Clubu Kino