Černošice
Černošice

Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Dobrý den,

Městský úřad Černošice není správce daně z nemovitosti, tuto daň spravuje místně příslušné Územní pracoviště finančního úřadu. Zjistila jsem, že držitel ZTP/P má márok na slevu - osvobození - řeší to § 9. Podmínkou je doložit držení průkazu. Doporučuji vám spojit se s místně příslušným územním pracovištěm. V případě, že nemovitost je v Černošicích, tak kontaktujte Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, p. Hoznourkovou, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111, kontakty na ostatní územní pracoviště naleznete na stránkách Finanční správy.

Jana Ullrichová, 10. 1. 2014

Vážený pane Jandáčku,

Městský úřad Černošice není správcem daně z nemovitosti a nevyřizuje žádnou agendu daně z nemovitosti ani v budově úřadu v Podskalské ul. Ve věci odpovědi na vaše další dotazy si vás dovoluji odkázat na informace Finanční správy - informace k dani z nemovitosti.

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ, tedy i v Červeném Újezdu je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách Finanční správy.

Jana Ullrichová, 9. 12. 2013

Městský úřad Černošice není správcem daně a není oprávněn sdělovat závazné informace k této dani. Pro vaši informaci uvádím:

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti na území města Černošice je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Splatnost daně řeší zákon o dani z nemovitostí, obecně je to k 31. 5. běžného roku.

Pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová,
vedoucí finančního odboru

Jana Ullrichová, 26. 8. 2013

Dobrý den, město nezvažuje kompenzovat zvýšený koeficient pro občany, kteří nejsou v Černošicích hlášeni k pobytu. Kompletní podmínky jsou zveřejněny na tomto webu v odkazu Formuláře.

Výše místního koeficientu a tím i celé daně z nemovitosti není pro nehlášené vyšší než trvale hlášené, ale liší se to podle typu nemovitosti – pozemku i objektu. Pro rekreační objekty je opravdu jeden z koeficientů vyšší než pro rodinné domy.

Jana ullrichová, 23. 7. 2013

Všechny informace a podmínky poskytnutí kompenzačního příspěvku města pro daň z nemovitosti včetně formuláře přihlášky naleznete na tomto webu v odkazu Formuláře a letáky.

 

Jana Ullrichová, vedoucí FO, 23. 7. 2013

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách České daňové správy.

Kontaktujte příslušné územní pracoviště.

Jana Ullrichová, 30. 5. 2013

Městský úřad není správcem daně z nemovitosti a nemůže poskytnout zaručenou odpověď na váš dotaz.

Jen několik poznámek:

Výpočet závisí na tom, jak jsou jednotlivé nemovitosti (stavby, pozemky..) zapsány v Katastru nemovitostí.

Zásadní rozdíl při výpočtu daně  je v základní sazbě daně podle zákona, a to 2,- Kč / m2 pro dům a 6,- Kč /m2 pro stavbu k rekreaci. Pro oba vámi zmiňované typy staveb, jak dům, tak stavbu pro rodinnou rekreaci je místní koeficient stejný, tedy 5.

K modelovému výpočtu můžete použít např. daňový portál. 

21. 5. 2013

Oproti minulému roku došlo ze zákona ke změně koeficientu podle § 11, odst. (3), pís. a) - koeficient podle počtu obyvatel. V letošním roce je nově tento koeficient 1,6. Místní koeficient podle § 12 zůstává stejný, a to 5.

Finanční úřad rozešle složenky, není třeba si daň sám přepočítávat.

Jana Ullrichová, 21. 5. 2013

 

Městský úřad Černošice není správcem daně a nemá oficiální informace o rozesílání složenek. Nemáme k dispozici ani přehled kolik který poplatník má platit.

 

Správcem daně z nemovitosti pro nemovitosti v okrese Praha západ je Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách České daňové správy.

Doporučuji vydržet ještě týden a poté kontaktovat příslušné Územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj. Podle včerejšího vyjádření tiskové mluvčí MFČR ve sdělovacích prostředcích by měly být složenky vytištěny do konce tohoto týdne a následně doručeny jednotlivým poplatníkům.

Informace České daňové správy - nejčastější otázky k dani z nemovitosti.

Jana Ullrichová, 21. 5. 2013

Informace o vydání Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti a názory zastupitelů byly zveřejněny v roce 2011 v říjnovém vydání Informačního listu.

Jana Ullrichová, 14. 5. 2013

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Romantická řeka: Foto Petr Kubín