Černošice
Černošice

 KORONAVIRUS: mimořádná opatření, důležité kontakty a aktuality pro občany - INFORMACE NAJDETE ZDE

Občanské průkazy, cestovní doklady apod.


Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Dobrý den,
současné dlouhé čekací doby bohužel nejsme schopni dostatečně ovlivnit a ani my nesme spokojeni s tímto stavem. Je způsoben změnou zákona od 1. 1. 2012 a s tím souvisejícím nedodáním potřebných technologií a a finančních prostředků ze strany státu, konkrétně Ministerstva vnitra. Podrobnější popis a co pro nápravu stavu děláme je možné si přečíst v některém z předchozích dotazů. Váš návrh na vyčlenění jednoho pracoviště pouze na cestovní doklady by dle našich analýz a stávající situace nic neřešil, s nástupem "pasové sezóny" by naopak ještě čekací doby na podání žádosti o cestovní pas prodloužil.
Konkrétně k vašemu problému: Jestliže pro vás nepřipadá z časových důvodů v úvahu objednání přes internet, doporučuji přijít v jakýkoliv pracovní den v cca 7:45, čekací doba na vyřízení vaší záležitosti bude cca do 90 minut. Další možností je využít prodloužené úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek a náš úřad navštívit cca ve 12:00, dle dosavadních zkušeností bude čekací doba také kratší.
Jiří Toman, vedoucí správního odboru

 

4. 4. 2012
Dobrý den,
se stavem, jakým na našem úřadě dnes probíhá vyřízení agendy nejsme rozhodně spokojeni. Je to způsobeno nepřipraveností systému a nedostatečným zabezpečením vybavení a finančních prostředků ze strany státu, potažmo Ministerstva vnitra. Jinými slovy - začal platit zákon a k jeho naplňování nebyly vytvořena žádné podmínky. Tolik ve zkratce.
Konkrétně k vašemu problému - přijďte prosím kdykoliv v úředních hodinách (po, st. - 8-17/ út, čt - 8-14/ pá-8-12) na úřad do Podskalské a zaklepejte rovnou na dveře č. 133 (1. patro vlevo správní odbor - informace) a vzhledem k  tomu, že jste zrovna "vychytala" celorepublikový problém se systémem a  samozřejmě i vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu budete obsloužena přednostně. Doufám, že alespoň toto troch zlepší váš pohled na naše pracoviště a práci našich úředníků, kteří skutečně ve stavu, který je, dělají co mohou.
Jiří Toman, správní odbor
2. 4. 2012

Dobrý den,
pozorně jsem si přečetl Váš dotaz a souhlasím s tím, že situace na úseku osobních dokladů není v současné době uspokojivá a rozhodně neodpovídá tomu, jak bychom chtěli pro klienty služby poskytovat.
Pro vysvětlení nepříznivé situace - od 1. 1. 2012 došlo nezávisle na našem úřadě ke změně zákona o občanských průkazech. Tato změna nově neumožňuje přijímat žádosti o vydání občanských průkazů na obcích s matrikami. Tím náš úřad přišel o dvacet tři „kontaktních míst“, kde si občané mohli požádat o OP a také si tam vyrobený OP vyzvednout. V praxi to znamená průměrně obsloužit o 900 klientů měsíčně více jen v agendě občanských průkazů oproti roku 2011 a předchozím. Tento zásah ze strany státu nebyl zejména z ekonomických důvodů podpořen ani dodáním další bezpodmínečně nutné techniky (viz „kabinky“ a technologie, u kterých je Ministerstvo vnitra monopolním dodavatelem) ani navýšením finančních prostředků na výkon přenesené působnosti, tedy činnosti, kterou dělá město Černošice za stát. Normální je za zprostředkovaně poskytované služby platit, ze strany státu však ve vztahu k obcím s rozšířenou působností tento princip neplatí, město Černošice nemůže plnění úkolů „pro stát“ dotovat z finančních prostředků, určených „pro občany Černošic“, tedy z finančních prostředků na výkon samosprávné činnosti obce.
Z těchto důvodů v současné době panuje na úseku osobních dokladů stav, kdy jsou dlouhé čekací doby a někdy dochází i tomu, že jsme nuceni systém výdeje čísel zastavit před koncem úředních hodin, protože bychom nebyli schopni do konce pracovní doby a mnohdy i po ní odbavit klienty již čekající. V praxi obvykle vypínáme výdej pořadových čísel v pondělí a ve středu cca v 15:15, v pátek cca v 11:00 samozřejmě podle počtu již čekajících klientů. V úterý a ve čtvrtek jsme zatím schopni díky prodloužené úřední době odbavit všechny klienty bez vypínání systému. 
Situaci se přes výše uvedené snažíme částečně na úkor finančních prostředků, určených na výkon samosprávné činnosti, samozřejmě řešit a přijali jsme nové zaměstnance, což nám umožnilo již zmiňované prodloužení úředních hodin na tomto pracovišti v úterý a ve čtvrtek do 14:00 hodin, iniciujeme jednání s odpovědnými úředníky na Ministerstvu vnitra s cílem získat další pracoviště pro vyřizování agendy a snažíme se postupovat koordinovaně s ostatními obcemi s rozšířenou působností, neboť tento nový stav činí potíže téměř ve všech regionech České republiky.
Pro vyřízení agendy osobních dokladů doporučuji, v případě, že váš případ nespěchá, využít objednání přes internet, které je přístupné na webových stránkách města Černošice (odkaz ttp://www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/objednavani-klientu-a-informace-o-hotovych-dokladech/). V tomto případě, bude samotná čekací doba na našem úřadě krátká, řádově v minutách. V případě, že na vydání osobního dokladu spěcháte, doporučuji dostavit se na náš úřad jakýkoliv pracovní den v 8:00, kdy začínají úřední hodiny a vyčkat vyřízení Vaší záležitosti. Další možnost souvisí s prodloužením úředních hodin našeho úřadu v úterý a ve čtvrtek do 14:00, časy cca od 13:00 hodin prozatím nejsou klienty plně využívány, tedy lze předpokládat, že čekací doba bude kratší.     
Jiří Toman, vedoucí správního odboru

21. 3. 2012

Dobrý den,
v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů došlo nezávisle na našem úřadě ke změně zákona o občanských průkazech. Tato změna nově neumožňuje přijímat žádosti
o vydání občanských průkazů na obcích s matrikami. Tím náš úřad přišel o dvacet tři „kontaktních míst“, kde si občané mohli požádat o OP a také si tam vyrobený OP vyzvednout. Tento zásah ze strany státu nebyl pravděpodobně z ekonomických důvodů podpořen ani dodáním další bezpodmínečně nutné techniky (viz „kabinky“) ani navýšením finančních prostředků na výkon přenesené působnosti, tedy činnosti, kterou dělá město Černošice za stát. Normální je za zprostředkovaně poskytované služby platit, ze strany státu však ve vztahu k obcím s rozšířenou působností tento princip neplatí, město Černošice nemůže a ani nechce plnění úkolů „pro stát“ dotovat z finančních prostředků, určených „pro občany Černošic“, tedy z finančních prostředků na výkon samosprávné činnosti obce.
Z těchto důvodů v současné době panuje na úseku osobních dokladů stav, kdy jsou dlouhé čekací doby a někdy dochází i tomu, že jsme nuceni systém výdeje čísel zastavit před koncem úředních hodin, protože bychom nebyli schopni do konce pracovní doby a mnohdy i po ní odbavit klienty již čekající. Situaci se přes výše uvedené snažíme částečně na úkor finančních prostředků, určených na výkon samosprávné činnosti řešit a přijali jsme nové zaměstnance, což nám umožnilo prodloužit úřední hodiny na tomto pracovišti v úterý a ve čtvrtek do 14:00 hodin, iniciujeme jednání s odpovědnými úředníky na Ministerstvu vnitra s cílem získat další pracoviště pro vyřizování agendy a snažíme se postupovat koordinovaně s ostatními obcemi s rozšířenou působností, neboť tento nový stav činí potíže téměř ve všech regionech České republiky.
Ke konkrétnímu stavu na úseku osobních dokladů je nutné říci, že pracoviště disponuje čtyřmi „kabinkami“, na kterých se vyřizují obě agendy a dle stávající legislativy to ani jinak není možné, tedy nelze tvrdit, že pracoviště jsou využívány neefektivně pro vyřizování cestovním pasů.
K poznámce o nabádání k trestnému činu doporučuji postupovat dle platné legislativy a své podezření oznámit orgánům činným v trestním řízení.
Pro vyřízení agendy osobních dokladů doporučuji, v případě, že váš případ nespěchá, využít objednání přes internet, které je přístupné na webových stránkách města Černošice (odkaz prakticke-informace/objednavani-klientu/). V tomto případě, bude samotná čekací doba na našem úřadě krátká, řádově v minutách. V případě, že na vydání osobního dokladu spěcháte, doporučuji dostavit se na náš úřad jakýkoliv pracovní den v 8:00, kdy začínají úřední hodiny a vyčkat vyřízení vaší záležitosti. Další možnost souvisí s prodloužením úředních hodin našeho úřadu v úterý a ve čtvrtek do 14:00, časy cca od 13:00 hodin prozatím nejsou klienty plně využívány, tedy lze předpokládat, že čekací doba bude kratší.
Jiří Toman, vedoucí správního odboru

14. 3. 2012

Dobrý den,
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, občanský průkaz, rodný list dítěte  a  rodný  rodiče. Současně se nepřikládá fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se Vaše dítě musí do Podskalské 19, Praha 2 osobně dostavit.
Renata Vyhňáková, správní odbor

5. 3. 2012

Dobrý den,
objednání přes INTERNET na podání žádosti o nový občanský průkaz použijte odkaz   http://ke.customer.decent.cz/a022/obj/ (je možné ho najít i na stránkách www.mestocernosice.cz, přímo na úvodní straně). Zde Vás systém navedene - objednáte si přímo činnost, ve vašem případě půjde o "žádost o občanský průkaz", zde vyberete volný termín a objednáte se. Využijte prosím možnosti zadat vaši emailovou adresu, na kterou vám přijde PIN, který je nutný pro samotné zadání do systému výdeje pořadových čísel zde na úřadě. 
Jiří Toman, vedoucí správního odboru
Dobrý den,

informace k objednání najdete na hlavních stránkách webu města v sekci aktuality (pravá horní část obrazovky).

Honza Louška, tajemník úřadu

5. 3. 2012

Dobrý den,

všechny vámi požadované informace najdete na stránkách správního úřadu urad/informace-a-agendy-odboru/spravni-odbor/ . Děkujeme za připomínku k přehlednosti webu, pokusíme se veškeré agendy přesunout na jedno místo, aby pro vás byly lépe k nalezení.

Honza Louška, tajemník úřadu

5. 3. 2012

Dobrý den,
podle § 110 odst.1, odst.2 zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vydá obecní úřad s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz při splnění podmínek pro jeho vydání do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Správní polatek činí 50,- Kč, žadatel předkládá 1 fotografii a platný občanský průkaz.  Podle odst.4 téhož zákona je možno po úhradě správního poplatku 500 Kč řidičský průkaz vydat ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů. Žádost se vyplňuje na odboru dopravy MěÚ Černošice v 1. patře v Podskalské 19, Praha 2. Je nutno si vzít pořadové číslo. Na webové stránce Města Černošice se lze dopředu objednat - viz mesto/objednavani-klientu-a-informace-o-hotovych-dokladech/. Po podání žádosti lze následně, nejpozději po uplynutí 20 dní, v informacích o hotových dokladech zjistit, zda je ŘP připraven k odebrání. Je zde uvedeno datum - řidičské průkazy  ke kterým byla podána žádost k tomuto datu jsou připravené k vydání. Data jsou průběžně aktualizována podle toho, kdy jsou   řidičské průkazy  doručeny na úřad ze Státní tiskárny cenin. Informace o řidičských průkazech lze rovněž zjistit telefonicky na číslech  221982 427 a 221982806.
K podání žádosti o nový občanský průkaz Vám stačí přinést OP stávající, lhůta na vydání dle zákona do 30 dnů, průkazy standardně vydáváme cca do 21 dnů. Abyste eliminovala možnost dlouhého čekání na vyřízení Vaší záležitosti, doporučuji objednat se s dostatečným časovým předstihem přes INTERNET na přesný čas. Vstup do systému objednání je ZDE.
Jiří Toman, vedoucí správního odboru
Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy
 

17. 2. 2012

Hezký den,

kupon o zaplacení platí i v následujícím roce, správní poplatek nemusíte platit znovu.

Jiří Toman, vedoucí správního odboru

Pro pořízení cestovního pasu s biometrickými údaji se nutná osobní návštěva na našem úřadě v Praze, v Podskalské ulice č. 19,  1.  patro,  oddělení osobních dokladů. Můžete se objednat na určitou hodinu na www. mestocernosice.cz (vpravo nahoře) -  doporučujeme, sezona je v plném proudu. S sebou je nutné mít platný občanský průkaz, 600 Kč, předešlý cestovní pas se musí odevzdat. Fotografování, pořízení otisků prstů a vyplnění žádosti  je prováděno přímo na pracovišti. Úřední hodiny jsou v pondělí 8-18, středa 8-17, ostatní dny 8-12.