Černošice
Černošice

 KORONAVIRUS: mimořádná opatření, důležité kontakty a aktuality pro občany - INFORMACE NAJDETE ZDE

Občanské průkazy, cestovní doklady apod.


Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má rok ročních období 

Dobrý den,

o cestovní pas žádat nemůžete. Pokud máte povolení k pobytu vydané v ČR, nejste občankou našeho státu. Máte zde jen povolený pobyt. O cestovní pas mohou požádat pouze občané s naším státním občanstvím.

Stanislav Herman, 2. 5. 2017

Dobrý den,

babička s Vámi žádost o cestovní pas nevyřídí. Musí s vámi přijít jeden ze zákonných zástupců (otec či matka). Vezměte s sebou rodný list a předchozí pas, pokud již Vám byl nějaký vystaven. Zákonný zástupce musí mít platný doklad totožnosti.

Stanislav Herman, 2. 5. 2017

Dobrý den,

platnost občanského průkazu dle zákona 328/1999 Sb.,o občanských  průkazech, končí z níže uvedených zákonných důvodů:

 

a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení,
c) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého,
d) nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
e) ukončením trvalého pobytu na území České republiky.

 

V případě neplatnosti OP je třeba požádat o nový doklad. Prostřednictvím emailové komunikace Vám nemohu k neplatnosti občanskému průkazu poskytnout bližší informace z důvodu ochrany osobních údajů.

Stanislav Herman, 25. 4. 2017

Dobrý den,

zákonná lhůta na zhotovení cestovního pasu ve standardní době je 30 dnů, ale běžně nám tyto doklady přicházejí  z výroby kolem 2 týdnů. Dále je možné požádat o cestovní pas ve zkrácené lhůtě, a ten je vyroben nejpozději do 6 pracovních dnů počítaných ode dne následujícím po dni podání žádosti. Pravidelně však tyto doklady přicházejí kolem 3 dnů.

Stanislav Herman, 10. 4. 2017

Dobrý den,

v současné době nemáme informaci o povinné výměně občanských průkazů za občanské průkazy s čipem a ani tuto povinnou hromadnou výměnu nepředpokládáme. Pokud vám končí platnost občanských průkazů v červnu, je zapotřebí provést jejich výměnu. Ideální je požádat cca 1 měsíc před koncem platnosti. Nejpozději však do 15 dnů od data expirace.

Stanislav Herman, 10. 4. 2017

Dobrý den,

v České republice lze vyřídit žádost o cestovní pas pouze za přítomnosti občana, pro který se doklad vyhotovuje (během žádosti se pořizuje biometrický snímek jeho obličeje). O cestovní pas však můžete požádat i prostřednictvím zastupitelského úřadu např. v Londýně. Pokud máte zájem o vyřízení žádosti prostřednictvím zastupitelského úřadu, kontaktujte přímo Vámi vybraný úřad, který Vám poskytne potřebné informace k vyřízení žádosti. Vyřízení žádosti o cestovní pas v zahraničí probíhá odlišně od jeho zpracování v ČR.

Stanislav Herman, 29. 3. 2017

Dobrý den,

na občanský průkaz s úřední adresou můžete cestovat naprosto totožně jako na občanský průkaz s klasickou adresou trvalého pobytu. Občan získá úřední adresu jako adresu svého pobytu na základě proběhlého správního řízení, kdy ho oprávněná osoba odhlásí z jeho předchozího místa trvalého pobytu. Příslušný úřad následně změnu zavede do informačního systému. Sám občan si úřední adresu ze svojí vlastní vůle určit nemůže. 

Stanislav Herman, 15. 3. 2017

Dobrý den,

žádost o cestovní pas a o občanský průkaz je možné podat současně. Při podání žádostí musí být alespoň jeden z dokladů platný. Pokud by doklady platné nebyly, je nutné předložit další doklad totožnosti např. rodný list. Pokud jsou Vaše osobní údaje stejné a nedošlo k žádné jejich změně, nemusíte již nic dalšího předkládat. Občané starší 15 let hradí při podání žádosti o cestovní pas správní poplatek ve výši 600 Kč. Na každou žádost si vezměte samostatné pořadové číslo.

Stanislav Herman, 23. 2. 2017

Dobrý den,

Váš doklad ještě nebyl doručen ze Státní tiskárny cenin, proto neí připraven k vyzvednutí. Stav můžete sledovat na našich webových stránkách:

www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/objednavani-klientu-a-informace-o-hotovych-dokladech/hotove-obcanske-prukazy/

Stanislav Herman, 20. 2. 2017

Dobrý den pane Brousku,

Váš občanský průkaz jsme ze Státní tiskárny cenin ještě neobdrželi. Žádost jste podal dne 25. 1. 2017. Dle tohoto data si můžete v níže uvedeném odkazu zkontrolovat, zda je pro Vás doklad připraven k převzetí. Běžně nám vyhotovené doklady přicházejí kolem 2 týdnů od podání žádosti. Lhůta stanovená ze zákona, ve které musí být doklad vyroben, je 30 dnů.

 

mesto/mestsky-urad/objednavani-klientu-a-informace-o-hotovych-dokladech/hotove-obcanske-prukazy/

Stanislav Herman, 1. 2. 2017