Černošice
Černošice

 KORONAVIRUS: mimořádná opatření, důležité kontakty a aktuality pro občany - INFORMACE NAJDETE ZDE

Občanské průkazy, cestovní doklady apod.


Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Dobrý den,

Bulharsko se nachází v schengenském prostoru a tudíž by měl na cestování občanský průkaz stačit. Pokud chcete oficiální informaci o tom, na jaké doklady se dá do konkrétních zemí vycestovat, obraťte se na ministerstvo zahraničních věcí. My oficiální informace k této problematice nedostáváme.

Stanislav Herman, 23. 1. 2017

Dobrý den,

vystavení standardního cestovního pasu s biometrickými údaji trvá ze zákona 30 dnů, v současné době je od podání žádosti cestovní pas připraven k vyzvednutí za cca 18 dnů, záleží na tom, jak rychle je vyroben Státní tiskárnou cenin. Správní poplatek za dětský pas je 100,- Kč.

Stanislav Herman, 29. 12. 2016

Dobrý den,

žádost o nový občanský průkaz lze vyřídit na všech úřadech obcí s rozšířenou působností. Oddělení osobních dokladů MěÚ Černošice sídlí v Podskalské 19, Praha 2, takže v budově úřadu v Černošicích bohužel žádost podat nelze. Budova v Podskalské bezbariérový přístup má a objednávat se není zapotřebí. V případě závažných zdravotních problémů, které by znemožnily příchod občana na úřad, zajišťujeme službu, kdy za občany jezdíme do místa jeho pobytu (to se musí nacházet na okrese Praha-západ). U takto vyřizovaných žádostí o nové OP je nutné počítat s určitou časovou prodlevou, jelikož se jedná o náročnější proces.

Stanislav Herman, 11. 10. 2016

Dobrý den,

pro cestu po EU je povinnost mít cestovní doklad i pro dítěte. Rodný list bohužel nestačí. Máte možnost rozhodnout se mezi občanským průkazem či cestovním pasem. Oba tyto doklady se dětem vystavují s platností 5 let. S cestovním pasem lze cestovat po celém světe, občanský průkaz platí pouze pro cestovaní po EU.

Stanislav Herman, 12. 10. 2016

Dobrý den,

pokud jste se přihlásil k novému trvalému pobytu, tak Váš občanský průkaz je společně s vystaveným potvrzením o změně pobytu platný. Proto o cestovní pas, který se vydává ve zkrácené lhůtě požádat můžete. Pokud změnou trvalého pobytu myslíte přechod na adresu úřadu, pak je Váš občanský průkaz skutečně neplatný a je zapotřebí doložit totožnost dalším dokladem např. rodným listem.

Stanislav Herman, 26. 10. 2016

Dobrý den,

je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů a to za správní poplatek 4.000,- Kč.

Stanislav Herman, 19. 9. 2016

Dobrý den,

osobním ohlášením kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu po celé České republice.

Stanislav Herman, 12. 9. 2016

Dobrý den. Dostavte se na úřad obce s rozšířenou působností dle místa vašeho bydliště a požádejte o vydání mezinárodního ŘP.

Potřebujete následující doklady :

Platný ŘP a OP, fotofrafii, žádost si vyplníte na místě.

Stanislav Herman, 20. 6. 2016

Dobrý den,

zákonná lhůta na zhotovení cestovního pasu je 30 dnů, ale ve většině případů nám vyhotovené doklady ze Státní tiskárny cenin přicházejí kolem 14 dnů. Na webových stránkách www.mestocernosice.cz naleznete informace o dokladech, které jsou již zhotoveny a připraveny k převzetí. Domnívám se, že s největší pravděpodobností stihnete cestovní pas úplně bez problémů vyzvednout.

Stanislav Herman, 17. 6. 2016

Dobrý den,

ztráta cestovního dokladu je přestupkem proti zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Výše pokuty je závislá na době platnosti cestovního dokladu a množství přestupků spáchaných proti tomuto zákonu v minulosti. Běžně je za ztrátu platného biometrického pasu uložena bloková pokuta ve výši 500,- Kč. Pokud je cestovní doklad již propadlý, bývá pokuta nižší. U každého případu je nutný individuální přístup.

Stanislav Herman, 17. 6. 2016