Černošice
Černošice

 KORONAVIRUS: mimořádná opatření, důležité kontakty a aktuality pro občany - INFORMACE NAJDETE ZDE

Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.

Za tuto stránku odpovídá N. Švehlová


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné auto 

Vyhláška o sekání o používání hlučných strojů ve dnech pracovního klidu a ve svátek je zveřejněna na webu města.

Sekání na soukromých pozemcích ovlivnit nemůžeme, máme za to, že v médiích se o tom mluví neustále, ale je na každém z nás, jak se k přírodě zachová.

Na městských pozemcích jsme sekání omezili.

Naděžda Švehlová, 10. 7. 2019

Změny ve svozu nejsou. Biodpad se stále sváží ve středu. Pokud se vyskytne problém se svozem, volejte, prosím, firmu Rumpold -  telefonní číslo 251 640 846.

Naděžda Švehlová, 15. 7. 2019

Stromy se snažíme zalévat, máte pravdu, že místo je trochu nešťastně zvoleno. Stromy jsou tam vysazeny již řadu let. Sucho v posledních několika letech neprospívá žádným stromům.

Naděžda Švehlová, 10. 7. 2019

Dobrý den,

bioodpad se jako komunální odpad nevyváží.

Nádobu je nutné přistavit na nejbližší svozové místo, což ve Vašem případě je roh ulice Na Vyhlídce a Jansova.

Naděžda Švehlová, 26. 3. 2019

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v této oblasti 6.4. od 8:00 do 12:00 a kontejnery na biodpad v těchto termínech 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9., 12.10.,9.11 a 7.12. vždy od 9:00 do 12:00.

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2019

Dobrý den,

svoz bioodpadu v zimních měsících odpadá, záčíná opět první středu v březnu.

Celoročně pro odložení bioodpadu můžete využít sběrné místo v technických službách a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Naděžda Švehlová, 20. 12. 2018

Vážená paní Okenfussová,

kontejner Vám samozřejmě můžeme přistavit, cena je dle váhy odpadu. Zavolejte, prosím, na telefonní číslo 251 641 183, je třeba se domluvit na podrobnostech.

Děkujeme.

Naděžda Švehlová, 26. 10. 2018

Informace k "Akci velkoobjemové kontejnery podzim 2018" najdete v aktualitách na webu města nebo v sekci technických služeb

mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/technicke-sluzby/

Naděžda Švehlová, 10. 9. 2018

Sekání travnatých pásů podél komunikací by mělo probíhat podle potřeby. Ne vždy se nám to však daří z důvodu dlouhodobého podstavu počtu pracovníků technických služeb.

Pomoc občanů města, kteří se o zelené pásy před svými nemovitostmi starají sami, velmi vítáme a dovolujeme si jim i touto cestou poděkovat.

 

Naděžda Švehlová, 9. 7. 2018

Děkujeme za ocenění naší práce, velmi si toho vážíme.

Naděžda Švehlová, 23. 5. 2018